НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • О. В. Фомічова Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: булінг, негативні наслідки, булінг у школі, цькування, третирування, насильство, булінг-віктимізація

Анотація

У статті основна увага приділяється дослідженню проблеми негативних наслідків булінгу в освітньому (читай шкільному) середовищі. Коротко акцентується увага на актуальності вивчення як загальних проблем, пов’язаних із булінгом, у світлі сучасних динамічних змін, які з неминучістю впливають на трансформацію усталених моделей суспільних взаємовідносин, так і безпосередньо проблем щодо негативних наслідків досліджуваного явища. Звертається увага, що, незважаючи на той факт, що сьогодні вже зроблено початкові кроки на шляху до розбудови ефективної протидії булінгу в Україні, рівень безпеки в шкільному середовищі є далеким від досконалого. Здійснюється детальний огляд шкоди психічному та фізичному здоров’ю жертви відносин третирування і цькування як особи, що зазнає найбільший рівень суспільної шкоди (небезпеки) від булінгу. Аналізуються різні підходи вчених-фахівців, які досліджували окреслену проблему, стосовно виокремлення конкретних негативних наслідків для жертви та їх типізації, наголошується на катастрофічному характері окремих наслідків для особи потерпілого (жертви). Звертається увага на наявність значного ступеня шкоди не лише для жертви, а й для всіх учасників взаємовідносин булінгу (хоча, безумовно, і в меншому обсязі). Зокрема, обґрунтовується наявність негативних наслідків для самого кривдника (агресора) та інших учасників булінг-структури (спостерігачів, учителів). Окрема увагу приділяється шкідливому впливу не лише для учасників булінгу на особистісному рівні, а й наявності негативних наслідків для самого колективу, у якому має місце прояв булінгу, і суспільству загалом. Відстоюється позиція щодо необхідності радикальної зміни в профілактичних і терапевтичних стратегіях, які зазвичай призначаються особам, котрі зазнають травлю щодо себе, у бік більшої уваги до жертви знущань з метою зменшення тягаря булінг-віктимізації, як забезпечення невід’ємного права особистості на гідне життя, так і для нормалізації соціалізації особи для потреб суспільства загалом. На основі проведеного аналізу виокремлюється перелік негативних наслідків булінгу в освітньому середовищі стосовно кожного з учасників взаємовідносин булінгу, соціальної групи, у якій булінг має прояв, і суспільства загалом.

Посилання

1. Wolke D., Lereya S. Long-term effects of bullying. Arch. Dis. Child. 2015. Vol. 100. Іssue 9. Р. 879–885.
2. Olweus D. Hakkekyllinger Og Skolebøller.Forsking Om Skolemobbing, Oslo : Cappelen, 1974. Р. 221.
3. Король А. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне правосуддя в Україні. 2009. № 1-2. С. 84–93.
4. Хананашвили Н.Л. Школьные службы примирения в регионах России. Профилактика межэтнических конфликтов. Москва, 2014. 184 с.
5. Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми: причины, проявления, последствия. 2-е изд., исп. и доп. Москва : РБФ НАН, 2010. 286 с.
6. Leymann H. The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizational Psychology. 1996. № 5 (2). Р. 165–184.
7. Информационный бюллетень ВОЗ: травля и издевательство (буллинг) в школах и участие в драках среди подростков от 15 марта 2016. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/303486/HBSC-No.7_factsheet_Bullying_RU.pdf (дата звернення: 13.08.2020).
8. Louise Arseneault. Долгосрочное влияние буллинг-виктимизации на психическое здоровье / перевод А.Ю. Карпова. World Psychiatry. 2017. № 16 (1). Р. 27–URL: https://psychiatr.ru/files/magazines/2017_02_wpa_1098.pdf. (дата звернення: 02.08.2020).
9. De Wet C. Victims of educator-targeted bullying: a qualitative study. South African Journal of Education. 2010. Vol. 30. Р. 189–201.
10. Юнг К.Г. Аналитическая психология: прошлое и настоящее / сост. В. Зелинский, А. Руткевич. Москва : Мартис, 1995. 320 с.
11. Terry A. Teachers as targets of bullying by their pupils: a study to investigate incidence. British Journal of Education Psychology. 1998. Т. 68 (2). Р. 255–269.
12. Smokowski P.R., Kopasz K.H. Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family Characteristics, and Intervention Strategies. Children & Schools. 2002. Vol. 27 (2). P. 101–110.
13. Roberts W.B. The bully as victim. Professional School Counseling. 2000. № 4. Р. 148–156.
14. Olweus D. Bullying at school. Blackwell Publ. 1993. 215 p.
15. Farmer T. The Developmental Dynamics of Aggression and the Prevention of School Violence. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. 2007. Vol. 15. Р. 197–208.
16. Anne G. Garrett. Bullying in American schools: causes, preventions, interventions. McFarland. 2003. Р. 180.
17. Coloroso Barbara. The bully, the bullied, and the bystander: from pre-school to high school: how parents and teachers can help break the cycle of violence. Canada, 2002. Р. 218.
18. Kochenderfer-Ladd B., Pelletier M.E. Teachers' views and beliefs about bullying: Influences on classroom management strategies and students' coping with peervictimization. Journal of School Psychology. 2008. Vol. 46. Issue 4. Р. 431–453.
19. Boyle G.N. The Effects of Bullying on Academic Achievement in Middle School Students. Dissertation. Union University, USA, 2015.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Фомічова, О. В. (2020). НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 303-310. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1476