ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Н. Г. Русіна Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: землеустрій, фахівець галузі геодезії та землеустрою, модернізація галузі, структурна модель підготовки, діагностичні методики перевірки сформованості компонентів готовності, інформаційні технології, традиційні й інтерактивні методи

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції підготовки фахівців геодезії та землеустрою з урахуванням перспектив розвитку у сфері топографо- геодезичної та земельно-кадастрової діяльності, їх впливу на систему освіти, євроінтеграційних і глобалізаційних процесів. Запропоновано й обґрунтовано структурну модель підготовки фахівців-землевпорядників в університетах України. Визначено й описано компоненти моделі, які становлять цільовий, концептуальний, теоретично-методологічний, процесуально-змістовий, навчально-технологічний, результативний блоки. Сформульовано завдання підготовки майбутніх землевпорядників для потреб галузі геодезії та землеустрою. Розглянуто професійну підготовку майбутнього фахівця як педагогічний процес університетської освіти, результатом якого є формування та розвиток його професійної готовності. Вирізнено основні напрями вдосконалення підготовки фахівців сфери геодезії та землеустрою, а саме: використання інформаційних технологій; застосування мультимедійних засобів; використання інтерактивних методів. Визначено перелік компетентностей, які дають можливість випускнику закладу вищої освіти виконувати професійні обов’язки в структурних підрозділах Держгеокадастру України, проектних організаціях, а саме: загальні компетентності, професійні компетентності землевпорядника, фахові компетентності в галузі геодезії та землеустрою. Розроблено діагностичний інструментарій, який передбачав добір стандартизованих та авторських методик для визначення компонентів у структурі готовності фахівця до професійної діяльності. Охарактеризовано компоненти результативного блоку структурної моделі, а саме: діяльнісно-операційний; інформаційно- технічний; когнітивний; мотиваційний; особистісно-творчий.

Посилання

1. Коваленко С.В. Особливості підготовки фахівців професійного спрямування «Геодезія, картографія та землеустрій» у Чернігівському національному технологічному університеті. Технічні науки та технології. 2015. № 1 (1). C. 205–211.
2. Третяком А.М., Третяком В.М., Пендзей Л.П. Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1-2. С. 128–135.
3. Професія землевпорядкування на ринку праці потребує розширення спеціальностей та спеціалізацій / А.М. Третяком, В.М. Третяком, Й.М. Дорошом, О.С. Дорош. Землевпорядний вісник. 2018. № 4. С. 22–27.
4. Боровий В.О. Введена нова спеціальність «Геодезія та землеустрій». Землевпорядний вісник. 2016. № 1. С. 17–19.
5. Боровий В.О. Формування нової спеціальності «Геодезія та землеустрій», як доцільніше організувати навчання та практику? Землевпорядний вісник. 2016. № 4. С. 42–52.
6. Мартин А. Вища освіта з геодезії та землеустрою: час змінювати пріоритети навчання? Землевпорядний вісник. 2018. № 2. С. 30–36.
7. Голубев В.В., Фартукова И.С., Цветков В.Я. Международная Конференция «Образование в области геодезии, кадастра и землеустройства: тенденции глобализации и конвергенции». Геодезия и картография. 2012. № 10. С. 56–59.
8. Frank S. Professional Education for Surveyors. URL: http:// fig.miigaik.ru /papers/02_steven_frank_full_text.pdf (дата звернення: 20.08.2020).
9. Шульга Л.В., Бражник Л.В., Вакуленко Ю.В. Підвищення якості університетської освіти: Професійна та практична підготовка фахівців. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/335.pdf/ (дата звернення: 05.01. 2020).
10. Groenendijk L. Developing a curriculum in land administration. Can students be of help? URL: http://fig.miigaik.ru/papers/ 4_liza_groenendijk_26102012.pdf (дата звернення: 05.01.2020).
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Русіна, Н. Г. (2020). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 346-351. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1483