THEORY AND PRACTICE OF THE GENDER ANALYSIS OF TEXT-BOOKS ON HISTORY FOR MIDDLE AND UPPER CLASSES

  • S.T. Vykhor
Keywords: gender balance, text-book on history, gender asymmetry

Abstract

The gender balance analysis is conducted in the report according to school text-books on history. It‘s disposed, the tendancy to equalicy is traced only in some of them, in most of the text-books one can find gender stereotypes.

References

1. Аніщенко О В. Навчальна література для початкової школи: ґендерний аналіз // Проблеми сучасного підручника: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К.: Пед. думка. - 2003. - С. 252 - 257.
2. Барчунова Т.В. Сексизм в букваре // ЗКО. - Новосибирск, 1995 - №3. - С. 28 - 39.
3. Всесвітня історія. Нові часи: Підр. для 9 кл. сер.шк. Ч. 2: (Кін. XVIII – поч. XX ст.) / С.В. Білоножко, І.М. Бірюльов, О.Р. Давлєтов, В.Г. Комина. – К.: Генеза, 2000. – 240 с.
4. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Ґендерна психологія: Навчальний посібник. - К.: Академія, 2004. - 308 с.
5. Козлова Н. Гендерная ревизия учебных пособий по политологии // Высшее образование в России - 2004. - № 3. - С. 140 - 144.
6. Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7-го класу середньої школи – Вид. друге, випр. і доп. - К.: Аквілон-Плюс, 2001. – 288 с.
7. Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в книгах для детей и школьных учебниках. - Париж: ЮНЕСКО, 1986. - 122 с.
8. Петришина Л. Жінка в державотворчому процесі доби української національної революції // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє // Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. - К., 2002. - 352 с.
9. Попова Л.В. Проблемы самореализации одаренных женщин // Вопросы психологии. - 1996. - №2. - С. 32- 38.
10. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України. Давні часи та середньовіччя: Пробний підручник для 7 кл. - К.: Освіта, 2002. - 270 с.
11. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша (1914-1939): Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К.: Генеза, 2002. - 352 с.
12. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія України (1945-1998): Підруч. для 11 кл. серед. шк. - К.: Генеза, 2000. - 304 с.
13. Фролов П. Ґендерна експертиза шкільних підручників (до постановки проблеми) - К.: Київський науково-освітній ґендерний центр, 2001. - 36 с.
14. Чернишевський М.Г. Про те, які книги треба давати читати дітям сі64-170 / Педагогічна спадщина з питань дитячого читання. / Загал. ред. А.Н. Марголіної. - К.: Радянська школа, 1941. - 249 с.
15. Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. серед, загальноосвіт. шк. - 2-ге вид. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. - 256 с.
16. Швидко Г.К. Історія України. ХУІ - ХУПІ ст. Підручник для 8 класу середньої школи. - К.: Генеза, 1997. - 384 с.
Published
2005-06-06
How to Cite
Vykhor, S. (2005). THEORY AND PRACTICE OF THE GENDER ANALYSIS OF TEXT-BOOKS ON HISTORY FOR MIDDLE AND UPPER CLASSES. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 18-23. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1665