THE GENDER TRAINING AS THE WAY TO FORM COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES

  • E.I. Vasilchenko
Keywords: gender approach, gender training, communicative competence

Abstract

The article describes the use of the gender training at the foreign language lessons of the future social pedagogues. Key words: gender approach

References

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)/ А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола; Загальна редакція А.Й. Капської. – К., 2002. – 164 с.
2. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.
3. Бобнева М.И. Психологические проблемы социального развития личности // Социальная психология личности. – М.: Владос, 2001. – 170 с.
4. Лєпіхова Л.А. Соціалізація та соціально-психологічна компетентність як рівні особистісної зрілості // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково методичний збірник. – К.: Контекст, 2000. – С. 105-108.
5. Орбан-Лембрик Л.Е. Особистість у контексті соціально-психологічної парадигми// Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – К., 2003. – С. 378-391.
6. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. – СПб.: Речь, 2003. – 208 с.
7. Словарь иностранных слов. - 7-е изд., перераб. – М.: Русский язык, 1980. – 624 с.
8. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. – Ч. 3 / За заг. ред. А.Я. Ходорчук. – К.: ДЦССМ, 2002. – 172 с.
Published
2005-06-15
How to Cite
Vasilchenko, E. (2005). THE GENDER TRAINING AS THE WAY TO FORM COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 28-32. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1689