GENDER VIOLENCE UPON THE CHILDREN OF UNWELLBEING FAMILIES

  • V. Prihodko
Keywords: children of unwellbeing families, violence

Abstract

The article represents gender aspects and some ways of violence in unwellbeing families. General demands the solution of the children violence problems are identified on the legalluel.

References

1. Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. П.К. Асановой. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 244 с.
2. Конвенція про права дитини: Серія „Виклад фактів у галузі прав дитини”: Пер. з англ. – Харків: “Union of Counsils” та „Фоліо”, 1994. – 30 с.
3. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: Європейські абриси. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
4. Коваль Л.Г., Звєрєва Л.Г., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка /соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 184-200; 232-241.
5. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Й. Капської – К., 2000. – 372 с.
6. Приходько В.М. Неблагополучна сім'я як чинник порушень прав дитини // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 230-235.
7. Савка В.Є. Соціальний потенціал сучасної сільської сім’ї: проблеми формування та реалізації. – Дис… канд. соц. наук. – Львів, 1995.-176 с.
8. Бондаровська В. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству? – К., 1999. – 78 с.
9. Брук Жанна ван ден. Руководство для детей, у которых трудные родители / Пер. с фр. – СПб: ООО «Светлячок: изд-во «Речь», 2001. – 278 с.
10. Трубавіна І. Методологічні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із сім'єю // Наукові записки. – Вип. 32. - Ч. 1. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 197-201.
Published
2005-06-15
How to Cite
Prihodko, V. (2005). GENDER VIOLENCE UPON THE CHILDREN OF UNWELLBEING FAMILIES. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 83-88. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1698