GENERAL SECJNDARY EDUCATION’S QUALITY OF MONITORING: PURPOSE, FUNCTIONS, PRINCIPLES AND BASIC TASRS

  • V.N. Prihodko
Keywords: monitoring, quality of universal secondari education, object of monitoring

Abstract

In the article the interpretation of basic definitions of monitoring of quality of universal secondari education is analysed; essence of category «quality of universal middle education» is considered. The generalized requirements to the decision of the problem at the legislative level are defined.

References

1. Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Ч. 1. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2004. – 144 с.
2. Постанова Верховної Ради України від 21 червня 2001р. №2551 - ІІІ “Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні” // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 55-60.
3. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 // К.: Ліга Бізнес інформ, 2005. – 4 с.
4. Державна програма розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 року №1183 // К.: Ліга Бізнес інформ, 2005. – 7 с.
5. Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року №1312. – К., 2006. – 7 с.
6. Наказ Міністерства освіти і наук України №30 від 21.01.06 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 році зовнішнього незалежного тестування та моніторингу якості освіти випускників системи загальної середньої освіти»
7. Система моніторингу та оцінювання якості освіти. Науково-методичне видання / Під ред. І.Є. Булах. – К., 2002. – 102 с.
8. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
9. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – Образование-культура. – М., 1998.
10. Закон України «Про загальну середню освіту» // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Ч.1. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2004. – 144 с.
Published
2006-08-28
How to Cite
Prihodko, V. (2006). GENERAL SECJNDARY EDUCATION’S QUALITY OF MONITORING: PURPOSE, FUNCTIONS, PRINCIPLES AND BASIC TASRS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 151-160. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1726