КОНСТАТАЦІЯ ОБІЗНАНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

  • Н.М. Байдацька
Ключові слова: моніторинг, якість, педагогічні умови

Анотація

У статті висвітлюється обізнаність викладачів вищих навчальних закладів щодо сутності поняття «моніторинг» і особливостей, пов’язаних із впровадженням моніторингових досліджень у навчально-виховний процес.

Посилання

1. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании – СПб.: Образование-Культура, 1998. – 344 с.
2. Моніторинг якості освіти: методи, форми, організаційне забезпечення. – Херсон: Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів / Укл. А.М. Зубко, Н.В. Товстуха, О.О. Морєв. – 2001. – 50 с.
3. Beeby C.E. (1997). The meaning of evaluation. In current Issues in Education, No. 4: Evaluation (pp.68-78). Wellington: Department of Education.
4. Моніторинг стандартів освіти/ За ред. А. Тайджнмана і Т. Невілла Послтвейта. – Львів: Літопис, 2003. – 328 с.
5. Буркіна Н.С., Лукіна Т.О. Модель моніторингу підготовки учнів // Шкільний світ. – 2001. - №9(89). – С. 2-8.
6. Локшина О. Зовнішнє оцінювання начальних досягнень учнів //Відкритий урок. -2004. - №7-8. – С. 13-26.
7. Сиротинко Г.О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 96 с.
8. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
9. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
10. The All Nations English Dictionary. Copyright 1992 by All Nations. – 825 p.
11. Рябова З.В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (упр. аспект): Дисертація на здоб. наук. ступ. канд. педагог. наук (13.01. 04). – 2004. – 214 с.
12. Цехмістрова Г. С. Ефективність застосування модульного навчання та рейтингової системи контролю знань студентів // Проблеми освіти. – 2001. – Вип. 26. – С. 40 – 53.
13. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навчальний посібник. – К.: Україна, 1998. – 343 с.
14. Шимків І. Моніторинг якості освіти в європейському контексті // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип.211: Педагогіка та психологія. –Чернівці: Рута, 2004. – С. 194-203.
15. Куликова Л.В. Моніторинг якості освіти самоосвітньої діяльності учнів і вчителя // Управління школою. – 2005. - №16-18. – С. 43-48.
16. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою. – Харків: Крок, 1999. – 219 с.
17. Мокшеев В.А. Организация системы мониторинга в образовании // Школьные технологии. – 2005. - №1. – С. 85-94.
18. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – 608 с.
19. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник, 2001 р. – 608 с.
20. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем.–М.: Педагогика, 1991. - 240 с.
21. Полюк В.С. Організаційно-педагогічні умови контролю навчальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів // Дис. …канд. пед. наук 13.00.04. – Хмельницький, 2004. – 229 с.
22. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.
23. Севрук А.И. Структура информационного обеспечения управления качеством образования // Школьные технологии. – 2005. - №1. – С. 202-206.
24. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Байдацька, Н. (2006). КОНСТАТАЦІЯ ОБІЗНАНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 5-13. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1706