THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TEACHER’S PREPARATION FOR FICTION INTERPRETATION

  • L.V. Butenko Lugansk National pedagogical university im. T.G. Shevchenko
Keywords: fiction teachers, professional pedagogical preparation, fiction interpretation, general school

Abstract

The article is devoted to actual questions of professional pedagogical teachers’ preparation for fiction interpretation in general school.

References

1. Актуальні проблеми підготовки вчителів: Монографічний зб. статей / Херсонський держ. педагогічний ін-т. Кафедра педагогіки / Т.В. Комісарова (ред.). – Херсон, 1997. – 112 с.
2. Барабанова Т.О. Значення інтерпретації як найважливішої процедури пізнання // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2000. – Вип. 1-2. – С. 160-162.
3. Барабанова Т.А. Методические приёмы формирования механизма интерпретации в процессе обучения // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції “Філософія. Менталітет. Освіта”. – Одеса., 1995. – С. 14.
4. Глазкова І.Я. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бердянський держ. педагогічний ун-т. – Харків, 2004. – 27 с.
Published
2007-02-15
How to Cite
Butenko, L. (2007). THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TEACHER’S PREPARATION FOR FICTION INTERPRETATION. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 14-19. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1735