СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Л.В. Бутенко Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
Ключові слова: вчителі літератури, професійно-педагогічна підготовка, інтерпретація художніх творів, загальноосвітня школа

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням професійно-педагогічної підготовки учителів літератури до інтерпретації художніх творів в загальноосвітній школі.

Посилання

1. Актуальні проблеми підготовки вчителів: Монографічний зб. статей / Херсонський держ. педагогічний ін-т. Кафедра педагогіки / Т.В. Комісарова (ред.). – Херсон, 1997. – 112 с.
2. Барабанова Т.О. Значення інтерпретації як найважливішої процедури пізнання // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2000. – Вип. 1-2. – С. 160-162.
3. Барабанова Т.А. Методические приёмы формирования механизма интерпретации в процессе обучения // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції “Філософія. Менталітет. Освіта”. – Одеса., 1995. – С. 14.
4. Глазкова І.Я. Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бердянський держ. педагогічний ун-т. – Харків, 2004. – 27 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Бутенко, Л. (2007). СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 14-19. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1735