ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ЩОДО ЕСТЕТИКО-ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ю.В. Гончаренко Запорізький національний університет
Ключові слова: хореографічна діяльність, особистість, виховання, естетичний вплив

Анотація

У статті здійснено історичний аналіз становлення та розвитку хореографічної діяльності як засобу естетичного виховання особистості від епохи Античності до початку ХХ ст.

Посилання

1. Цареградская Т.В. На танцплощадке ... три века назад. – М.: Знание, 1991. – 63 с.
2. Загорц М. Танцы: Пер. со словенск. – М.: Ижица, 2003. – 80 с.
3. Джон Локк. Мысли о воспитании – М., 1939. – 106 с.
4. Блэйер Ф. Айседора: Портрет женщины и актрисы. – Смоленск: Русич, 1997. – 560 с.
5. Зубов Д. Царскосельский Лицей: право на индивидуальность // Литературный вестник. – 2004. – № 4. – С. 60.
6. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 303 с.
7. Директиви ВКП/б/ та постанови Радянського уряду про народну освіту: Зб. документів 1917 – 1947 р. – Вип. 2. – 268 с.
8. Педагогика. Краткое содержание докладов. – Л.: Б.н., 1967. – 260 с.
9. Гончаренко Ю.В. Творча та педагогічна спадщина А. Дункан у сучасній системі хореографічного виховання школярів. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 2. – Київ. – 2005. – С. 346-349.
10. Гончаренко Ю.В. Концепція ритмічного виховання Е. Жака-Далькроза в контексті хореографічної діяльності школярів. Педагогічні науки. – Вип. 41. – Херсон. – 2006. – С. 146-151.
11. Жбанкова Є. Органи керівництва розвитком суспільного танцю в Рад. Союзі 1920-х рр. // Вісник МДУ. – 2004. – № 1. – С. 155-167.
12. Верховинець В.М. Весняночка: Методичні пояснення до дитячих ігор з співом для дітей дошкільного віку і для молодших дітей трудової школи. – К.: Держвид. України, 1925. – 90 с.
13. Єгина Н. Музыкально-двигательное воспитание в школе І ступени / Музыка в трудовой школе: (В помощь учителю): Сб. статей / Под общ. ред. С. Луначарской. – М., 1929. – С. 68-74.
14. Полфьоров Я. Підготовка керівника музичного виховання в закладах соцвиху // Шлях освіти. – 1929. – №11. – С. 71-74.
15. Движение (Ритмика) / Музыка в начальной школе: Пособие для начальной школы. –М.: ОГИЗ – Музгиз, 1935. – С.26-45.
16. Апраксина О.А. Очерки по истории художественного воспитания в советской школе. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1956. – 224 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Гончаренко, Ю. (2007). ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ЩОДО ЕСТЕТИКО-ВИХОВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 42-50. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1740