ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА-ЕКОНОМІСТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • М.В. Опольська Хмельницький університет економіки і підприємництва
Ключові слова: гуманізація, гуманістична спрямованість, доброзичливість, повага, толерантність, емпатія, комунікація, професійний оптимізм

Анотація

У статті йдеться про необхідність формування гуманістичної спрямованості студентів, майбутніх менеджерів-економістів, у період їхнього професійного становлення. Наявність гуманістичних рис особистості студента є одним з компонентів успіху в майбутній професійній діяльності.

Посилання

1. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2000. – 384с.
2. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии / Под ред. И.Я. Гальперина. – М.: МГУ,1986. – С. 200-230.
3. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти // Освіта і управління. – 1997. – №2. - Т.1. – С. 21-36.
4. Зязюн І.А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу // Рідна школа. – 2000. – №8. – С. 8-13.
5. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. – К.: Украина, 1994. – 399 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Опольська, М. (2007). ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА-ЕКОНОМІСТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 122-126. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1748