СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНЦІЇ І СТРАТЕГІЇ” В КОНТЕКСТІ “ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ У МОВНІЙ ОСВІТІ: ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ”

  • К.М. Ружин Запорізький національний університет
Ключові слова: компетенція, комунікативна компетенція, види мовлення, стратегії

Анотація

Стаття присвячена аналізу змісту понять “компетенція”, “комунікативна компетенція”, “стратегії” і їхня структура в контексті загальноєвропейських рекомендацій у мовній освіті: вивчення, викладання, оцінювання.

Посилання

1. Бігич О.В. Формування у студентів методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 31-37.
2. Бирюк О.В. Формування соціокультурної компетенції у майбутніх вчителів при навчанні читання англомовних публіцистичних текстів // Іноземні мови. – К. – 2005. – №2. – С. 21-27.
3. Бурбело В.Б. Культурна складова дискурсивної компетенції мовця // Мова, культура та переклад у контексті Європейського співробітництва. – К., 2001. – С. 57-60.
4. Зернецкая А.А. Структура понятия «коммуникативной компетенции» // Русский язык за рубежом. – Санкт-Петербург, 2005. – №1-2. – С. 48-51.
5. Зимняя И. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Дайджест педагогічних ідей та технологій «Школа-ПАРК». – 2003. – №4. – С. 18-23.
6. Кащук С.М. Формирование лингвострановедческой компетенции на основе современных французских песен // Иностранные языки в школе. – 2004. – №4. – С. 60-63.
7. Лоос Г. Межкультурная компетенция обучения иностранному языку // Вопросы филологии. – 2004. – №1 (16). – С. 88-91.
8. Никулина Е.А. Лингвистическая компетенция и концепция терминологических фразеологизмов // Вестник Московского университета. - Серия 19: Лингвистика и межкультурна комуникация. – 2003. – №4. – С. 52-59.
9. Синица Ю.А. Межкультурная коммуникативна компетенция: требования к уровню владения и некоторые пути ее формирования. Новые педагогические технологии обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2002. – №6. – С. 8-14.
10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2-12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – 43 с.
11. Reference Guide for the Teacher of English. – К.: Редакція загальнопедагогічних задач, 2004. – 128 с.
12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчальний план з підготовки фахівців вищої освіти з напрямку 0305 – філологія. Мова та література (із зазначенням мови) 6.030500. – КНУ, 2003.
13. Запорізький національний університет. Навальні плани зі спеціальностей 6.030500 – бакалавр, 7.030500 – спеціаліст, 8.030502 – магістр.
14. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Ружин, К. (2007). СКЛАДОВІ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ПОНЯТЬ “КОМПЕТЕНЦІЇ І СТРАТЕГІЇ” В КОНТЕКСТІ “ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ У МОВНІЙ ОСВІТІ: ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ, ОЦІНЮВАННЯ”. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 135-148. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1750