ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

  • О.В. Філь Запорізький національний університет
Ключові слова: казкотерапія, народна педагогіка, розвиток, виховання

Анотація

У статті подається аналіз дослідження казки в педагогічному аспекті. Дослідження проводиться із застосуванням принципу історизму, враховуючи сучасний контекст використання поняття казкотерапія в педагогіці та психології.

Посилання

1. Васильцова З. П. Мудрые заповеди народной педагогики. – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.
2. http://www.oim.ru/ Истоки высшей школы в России Автор: Золин Петр Михайлович.
3. Чуковский К. От двух до пяти. – К.: Веселка, 1988. – 365 с.
4. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1982. – 270 с.
5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1988. – 271 с.
6. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – № 6. – 1998. – С. 35-42.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
8. Русова С.Ф. Вибрані твори. – Київ: Освіта, 1996. – 304 с.
9. Чумарна М.І. Від початку світу. Організація початкової освіти. Материнська школа "Оріяна" // Початкова школа. – 1994. – № 1-5. – С. 42-47.
10. Бибко Н.Н. Обучение первоклассников читать сказки // Начальная школа. – 1986. – № 4. – С. 17 – 21.
11. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство у дошкільному закладі / Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 400 с.
12. Литвиненко С.О. Виховання гуманних понять молодших школярів засобами української народної казки: Дис.... канд. пед. наук. – Одеса, 1994. – 183 с.
13. Піхур О.В. Авторська програма курсу історії всесвітньої літератури у початковій школі // Початкова школа. – 1995. – №8. – С. 28-29.
14. Шемшурина А.И. Роль сказки в воспитании детей // Этическое воспитание. – 2002. – № 1. – С. 63-64.
15. Вітковська Н.С., Щербо А.Б., Джола Д.Н. Вивчення казок як засіб естетичного розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 1970. – № 7. – С. 16- 24.
16. Хлєбнікова Л.О. Поліпшувати естетичне виховання учнів // Початкова школа. – 1980. – № 12. – С. 8-12.
17. Бех І.Д. Емоції в процесі морального виховання молоді // Початкова школа. – 1996. –№ 10. – С. 26-29.
18. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. – В 2 т. – Т. ІІ. – М.: Педагогика, 1986. – 296 с.
19. Гризоглазова Т.Н. Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки. Дис. ... канд. пед. наук. – К., АПН України, 1994. – 133 с.
20. Печерська Е.П. Дитяча оперна студія в музично-творчому розвитку школярів // Початкова школа. – 1989. – № 6. – С. 30-33.
21. Бакуліна С.Ю. Виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу. Дис. канд. пед. наук. – 13.00.07. – Одеса, 2000. – 191 с.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Філь, О. (2007). ДОСЛІДЖЕННЯ КАЗКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 155-163. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1752