СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • І. Фалуш Університет імені Етвьоша Лоранда
Ключові слова: становлення педагога, система підготовки педагогів

Анотація

У статті досліджується процес становлення педагога як у рамках інституту, так і на етапах його професійного самовизначення і самореалізації. Основна увага зосереджена на розкритті питання, яка ж саме система підготовки педагогів здійснює успішно становлення педагога, створює сучасні умови формування навичок, розвитку здібності майбутнього педагога до такого рівня, щоб він відразу ж розпочав якісну роботу.

Посилання

1. Barone és mtsai (1996): A Future for Teacher Education:Developing a Strong Sense of Professionalism, In: Sikula és mtsai (szerk.):Handbook of Research on Teacher Education, MacMillan, New York, 1108 – 1149.
2. Berliner, D. C.(2000): A personal response to those who bash teacher education, Journal of Teacher Education, 5. 349 – 368.
3. Borko, h. – Putman, R. (1996): Learning to Teach, In: Calfee, R and Berliner, D. (szerk): Handbook of Educational Psichology, MacMillan, New York, 673 – 768.
4. Bleach, K. (1999): The Induction and Mentoring of Newly Qualified Teachers. A New Deal for Teachers, David Fulton, London, 134.
5. Campbell, D. ésd mtsai (2000): Portfolio and Performance Assessment in Teacher Education, Allyn and Bacon, Boston, 325.
6. Darling-Hammond, L. (2001): Standard Setting in Teaching: Changes in Licensing, Certification and Assessment, In: Handbook of Research on Teaching, Fourth Edition (szerk.: Richardson, V.), AERA, Washington, 751 – 776.)
7. Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei, PhD értekezés, ELTE, Budapest
8. Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében, In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, budapest, 213 -234.
9. Falus Iván (2002a): A pedagógusképzés modelljei az Európai Közösség országaiban, In: Összehasonlító pedagógia (szerk,: Bábosik István és Kárpáti Andrea) BIP, Bp. 87 – 106.
10. Falus Iván (2002b): A tanuló tanár, Iskolakultúra,, 6-7, 75 - 80
11. Falus Iván és Kimmel Magdolna (2003): A portfólió, Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat, Bp. 104.
12. Falus Iván (2004): A pedagógus, In: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 79 – 102.
13. Falus Iván (2005): A pedagógusképzés vége, In: Kiss Árpád emlékkonferencia 2003 (szerk.: Kiss Endre) Debrecen, megjelenés alatt
14. FitzPatrick, J és Soulsby, D.(2002): Proposal for revised induction standards, TTA, London
15. Guidance (2002): The Induction Period for Newly Qualified Teachers, DfES 582/2001
16. Into Induction 2003, Teacher Training Agency, London, 21.
17. Kaufman, D. (1996): Constructivist-based experiental learning in teacher education, Action in Teacher Education, Summer, 40 – 50.
18. Korthagen, Fred A. J. (In Serch of the Essence of a Good Teacher: Towards a More Holistic Approach in Teacher Education, Teaching and Teacher Education, 2004. 1. 77 – 98.
19. Kotschy Beáta (2003): Szakami fejlesztő/fejlődő iskolák – a pedagógusképzés megújításának egy lehetősége, Pedagógusképzés, 3-4. 109 – 118.
20. Krull, E. (2004): Kezdő tnárok és tanárjelöltek gyakorlatának támogatása: a mentorok szerepe, kiválasztása és képzése, Pedagógusképzés, 3. 63 – 78.
21. Kyriacou, C. és O’Connor, A. (2003): Primary Newly Qualified Teachers’ Experience of the Induction Year in its First Year of Implementation in England, Journal of In-Service Education, 2. 185 – 200.
22. Model Standards for Beginning Teacher Licensing and Development (1992):
23. Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium, INTASC, Washington
24. Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyermekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
25. Putman, R. – Borko, H. (1997): Teacher learning implications of new views cognition, In: Biddle és Bruce (szerk.): International Handbook of Teachers and Teaching, Kluwer, 1223 – 1296.
26. Quatroche, D. J. – Duarte, V. és Huffman, Joley, G. (2002): Redefining of Assassment of Preservice Teachers. Standard-based Exit Portfolios, The Teacher Educator, 4. 268 – 81.
27. Roden, J. (2003): Bridging the Gap: the role of the science coordinator in improving the induction and professional growth of newly qualified teachers, Journal of In-Service Education, 2. 201- 219.
28. Szivák Judit (1999): A kezdő pedagógus tapasztalatszerző folyamatának vizsgálata, PhD értekezés, kézirat, ELTE, Budapest
29. Szivák Judit (2004): A kezdő pedagógus, In: Didaktika, 7. átdolgozott kiadás (szerk.: Falus Iván), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 490 – 512.
30. Teacher Induction Scheme 2004/2005 (2004) www.scotland.gov.uk/library5/education (letöltve: 2004. 02. 03.)
31. Tickle, L. (2000): Teacher Induction: The Way Ahead,Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 215.
32. Totterdell, M. és mtsai (2002): Evaluation of the Effectiveness of the Statutory Arrangements for the Induction of Newly Qualified Teachers, Queens printer, Norwich
33. TTA (1998): National Standards for Qualified Teacher Status, Teacher Training Agency, London
34. TTA (1999): Career Entry Profile for Newly Qualified Teachers, Teacher Training Agency, London
35. What is the CEDP? (2003) www.tta.gov.uk (letöltve,2005. 01. 07.
36. Winitzky, N. és Kauchak, D. (1997): Constructivism in Teacher Education, In: Richardson, V.: (szerk.) Constructivist Teacher Education, Falmer, London, 59 -83.
37. Wubbels, T. (1992): Taking account of student teachers’ preconceptions, Teaching and Teacher Education, 2. 137 -149.
38. Zeichner, K. M. –Liston, D. P. (1996): Reflective Teachind. An Introduction, Lawrence Erlbaum, Mawah.
Опубліковано
2007-02-15
Як цитувати
Фалуш, І. (2007). СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 174-184. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1755