ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕНСИВНОЇ МЕТОДИКИ

  • В.М. Александров Запорізький національний університет
Ключові слова: професійно-орієнтована англомовна підготовка, умови корпоративного навчання, інтенсифікація процесу

Анотація

Стаття розглядає можливі форми організації професійно-орієнтованої іншомовної підготовки інженерів за інтенсивною методикою в умовах корпоративного навчання.

Посилання

1. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам // Вестник МГУ. - Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 1998. – №1. – С. 32-39.
2. Китайгородская Г.А. Размышления об образовании вообще и обучении иностранным языкам в частности // Вестник МГУ. – Сер. 20. Педагогическое образование. – 2004. – №2. – С. 14-25.
3. Уманец А. Язык на блюдечке // Бизнес. – 2004. – №36. – С. 82-84.
4. Морська Л.І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 23-25.
5. Колчинская Е.В. “Интенсив”: цель или средство? // Интенсивное обучение иностранным языкам. – М.: МГУ, 1990. – С. 12-18.
6. Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких знань і навичок їм бракує? // Вісник консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2004. – №2. – С. 2-3.
7. Сорочан Т. Актуальні проблеми післядипломної педагогічної освіти у вимірі сьогодення // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – №1. – С. 13-16.
8. Плесневич А.С. Характеристика ускоренного курса обучения научных работников разговорному английскому языку – “погружение” // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. – М.: Наука, 1976. – С. 251-260.
9. Китайгородская Г.А. Принципы интенсивного обучения иностранным языкам // Иностанные языки в школе. – 1988. – №6. – С. 3-8.
10. Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика обучения английскому языку: Уч. пособие. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Александров, В. (2007). ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕНСИВНОЇ МЕТОДИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 5-12. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1763