РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНТЕНСИВНОЇ МЕТОДИКИ

  • В.М. Александров Запорізький національний університет
Ключові слова: інтенсивний метод, професійно-орієнтована англійська мова, мовленнєві вміння

Анотація

Стаття висвітлює результати впровадження інтенсивної методики в процес навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови. Проаналізовано результати підсумкового контролю експериментальних та контрольних груп інженерів на провідних вітчизняних підприємствах. Показано, що методика інтенсивного навчання є ефективною для навчання інженерів різних галузей професійно-орієнтованої іноземної мови.

Посилання

1. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку: учеб. пособ. / О.Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.
2. Лозанов Г. Предпосылки построения общей теории внушения (глава из книги Суггестология) // Методика преподавания иностранных языков за рубежом / Г. Лозанов; пер. с болгар. И. Поповой. – М: Прогресс, 1976. – Вып. 2. – С. 195-225.
3. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. / [ під кер. С.Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
4. Александров В.М. Організаційні форми англомовної підготовки інженерів засобами інтенсивної методики // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / В.М. Александров – Запоріжжя, 2007. – Вип. 44. – С. 8-17.
5. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам / Г.А. Китайгородская // Вестник МГУ. – 1998. – №1. – С. 32-39. – (Серия 19: «Лингвистика и межкультурная коммуникация»).
6. Корнєва З.М. Навчання студентів економічного профілю вищих навчальних закладів України ділової англійської мови за методикою “занурення” / З.М. Корнєва // Іноземні мови. – 2004. – №4. – С. 54-57.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Александров, В. (2009). РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНТЕНСИВНОЇ МЕТОДИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 5-10. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1912