ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ОСОБИСТІСНІ СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • О.Ф. Александрова Запорізький національний університет
Ключові слова: ціннісні орієнтації, особистісні складові, модель професіоналізму

Анотація

Стаття розглядає гуманістичні ціннісні орієнтації, що зумовлюють особистісні складові оновленої моделі професіоналізму майбутнього вчителя.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості. – К.: Либідь, 2003. – 342 с.
2. Бобрицька В. Здоров’я в ієрархії цінностей майбутніх учителів // Рідна школа. – 2003. – №10. – С. 67-69.
3. Веретенко Т., Долгополова Я. Толерантність у професійній підготовці майбутніх учителів // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів. – 2002. – №4. – 266 с.
4. Данилова Г.С. Проблема гуманістичного становлення особистості педагога в сучасних умовах // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Збірник наукових праць. – Кн. ІІ. – К.: ВіРа Інсайт, 2001. – 336 с.
5. Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 17-30.
6. Панченко Л.М. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства: Автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. – К., 2003. – 19 с.
7. Плахтій В. Ціннісні орієнтації виховної роботи із студентською молоддю // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України, 2001. – № 2. – С. 253-255.
8. Поніманська Т.І. Гуманізм як основа морально-духовного виховання особистості // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: Збірник наукових праць. – Кн. І. – К.: ВіРа Інсайт, 2001. – 399 с.
9. Савченко Л. Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді // Рідна школа, 2005. – Серпень. – С. 39-41.
10. Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксеологию. – М.: Академия, 2003. – 192 с.
11. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Александрова, О. (2007). ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ОСОБИСТІСНІ СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 12-18. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1789