ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

  • О.Ф. Александрова Запорізький національний університет
Ключові слова: ціннісні орієнтації, життєві цінності, життєві цілі, гуманістичні педагогічні цінності

Анотація

Стаття висвітлює результати дослідження сформованості смисложиттєвих орієнтацій майбутніх вчителів та необхідність формування в них гуманістичних цінностей як основи їхньої професійної діяльності.

Посилання

1. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – №33.
2. Данилова Г.С. Проблема гуманістичного становлення особистості педагога в сучасних умовах // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості: збір. наук. праць / Г.С. Данилова. – К.: ВіРа Інсайт, 2001 – Кн. ІІ. – С. 52.
3. Власенко О.М. Проблема формування моральних цінностей майбутніх учителів / О.М. Власенко // Освіта Донбасу. – 2004. – №3-4. – С. 87-93.
4. Григорьева-Голубева В.А. Становление гуманистических ценностей педагога (В аспекте языковой личности): дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Валентина Андреевна Григорьева-Голубева. – С-Пб, 2002. – 493 с.
5. Киричок В.А. Теоретичний аспект формування гуманістичних цінностей молодших школярів у сучасних умовах / В.А. Киричок // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: семінар АПН України 16 груд. 2004 р.: матер. – К., 2005. – С. 234-238.
6. Норов О. Гуманістичні ціннісні орієнтації / О. Норов // Рідна школа. – 1997. – №11. – С.25-27.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Александрова, О. (2009). ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 10-16. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1913