НАЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

  • І.В. Ткаченко Харківський національний університет ім. В. Каразіна
Ключові слова: національне виховання, літній оздоровчий табір, український характер, національна самосвідомість, національна ідея

Анотація

У статті розглядаються особливості національного спрямування виховного процесу в літніх оздоровчих таборах. Увага зосереджена на головних структурних елементах національного виховання – мові, становленні українського характеру, формуванні національної самосвідомості та ідеї.

Посилання

1. Заветный С. Воспитание и самовоспитание в учебном процессе как управление // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть. Матеріали конференції. – Харків, 2001. – С. 320-322.
2. Щербань П. Національне спрямування навчально-виховного процесу закладів освіти // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 10-12.
3. Алексюк А. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
4. Шмалько Г. Національне виховання як цілісна система // Рідна школа. – 2000. – № 7. – С. 32-33.
5. Борисов В., Тхоржевський Д. Вимірювання розвитку складових національної самосвідомості особистості // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 51-58.
6. Гуменюк Г. Національна самосвідомість школярів та перспективи її розвитку // Рідна школа. – 1999. – № 2. – С. 59-61.
7. Пилинський Я. Білінгвізм в Україні: співіснування чи конфронтація // Рідна школа. – 1998. – № 9. – С. 3-7.
8. Малькова З. Актуализация проблемы воспитания в США // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 79-89.
9. Сивачук Н. Національний мовленнєвий етикет у мовній підготовці студента-філолога // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 132-138.
10. Філософія. Підручник / За ред. М. Горлача. – Харків: Консум, 2000. – 670 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Ткаченко, І. (2007). НАЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 172-176. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1811