NATIONAL DIRECTION OF EDUCATIONAL PROCESS IN SUMMER RECOVERY CAMPS

  • I.V. Tkachenko Kharkov National University of V. Karazin
Keywords: national education, summer recovery camp, Ukrainian character, national self-actualization, national idea

Abstract

Some features of national direction of educational process in summer recovery camps are considered in the article. Main attention is paid to the structure elements of national education: language, formation of Ukrainian character, national self-actualization and idea.

References

1. Заветный С. Воспитание и самовоспитание в учебном процессе как управление // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть. Матеріали конференції. – Харків, 2001. – С. 320-322.
2. Щербань П. Національне спрямування навчально-виховного процесу закладів освіти // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 10-12.
3. Алексюк А. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
4. Шмалько Г. Національне виховання як цілісна система // Рідна школа. – 2000. – № 7. – С. 32-33.
5. Борисов В., Тхоржевський Д. Вимірювання розвитку складових національної самосвідомості особистості // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 51-58.
6. Гуменюк Г. Національна самосвідомість школярів та перспективи її розвитку // Рідна школа. – 1999. – № 2. – С. 59-61.
7. Пилинський Я. Білінгвізм в Україні: співіснування чи конфронтація // Рідна школа. – 1998. – № 9. – С. 3-7.
8. Малькова З. Актуализация проблемы воспитания в США // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 79-89.
9. Сивачук Н. Національний мовленнєвий етикет у мовній підготовці студента-філолога // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 132-138.
10. Філософія. Підручник / За ред. М. Горлача. – Харків: Консум, 2000. – 670 с.
Published
2007-05-14
How to Cite
Tkachenko, I. (2007). NATIONAL DIRECTION OF EDUCATIONAL PROCESS IN SUMMER RECOVERY CAMPS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 172-176. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1811