ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • С.Б. Фурдуй Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: обдарованість, соціалізація студентської молоді, творча обдарованість, обдарована особистість

Анотація

Нова експериментальна спрямованість, у нашій роботі, пов’язана з розробкою професійно-специфічних вимог для розвитку спроможностей обдарованих студентів. Важливими елементами соціально-педагогічної роботи є підходи до організації діяльності і їхня інтеграція з урахуванням створення специфічних ситуацій, що активізують власну відповідальність обдарованих студентів і студентських колективів у вищих педагогічних закладах.

Посилання

1. Закон України “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” від 18 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – С. 18-25.
2. Комплексна програма пошуку навчання і виховання обдарованих дітей і молоді “Творча обдарованість” // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1992. – № 5. – С. 20-32.
3. Закон України “Про освіту”. – К.: Ґенеза, 1996. – 36 с.
4. Кульчицька О.І. Обдарованість: природа і сутність. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. –Вип. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 253-259.
5. Звєрєва І.Д., Козубовська І.В., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). – Ч. І. – Ужгород: УжНУ, 2000. – С. 36-52.
6. Зязюн І.А. Молодь на передодні XXI століття // Цінності освіти і виховання. – К.: Ґенеза, 1997. – С. 50-64.
7. Капська. А.Й. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості // Соціальна педагогіка. – К.: ДЦССМ, 2000. – С. 14-24.
8. Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. – К.: Вид-во ДЦССМ, 2002. – С. 140-158.
9. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Пробл. практ. диагностика. – М.: Школа-Пресс, 1993. – С. 88-97.
10. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр. Указ Президента України від 8 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – С. 18-24.
11. Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності: Зб. наук. статей / За заг. ред. А.Й. Капської. – К.: ІЗМН, 1996. – 96 с.
12. Vgl. u. a. Mehlhorn, 1981. – Р. 128-136.
13. Vgl. Mehlhorn / Mehlhorn, 1981. – Р. 189-197.
14. Vgl. Schuster u. a., 1981. – Р. 123-147.
15. Takacs C. A. Enjoy Your Gifted Child – NEW YORK, 1986. – Р. 204-252.
16. Kohlberg L. Stages of Moral Development as a Basis for Moral Education // Moral Education: interdisciplinary Approaches. – Toronto: University of Toronto Press. – P. 347-480.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Фурдуй, С. (2007). ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 180-190. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1813