THE COMMON APPROACHES TO A PROBLEM OF SOCIAL - PEDAGOGICAL WORK WITH THE GIFTED STUDENT'S YOUTH IN THE MODERN HIGHER SCHOOL

  • S.B. Furduj Ismail state humanitarian university
Keywords: gifted, student’s youth socialization, gifted creation, gifted personality

Abstract

New experimental orientation, in our work, connected to development of professional - specific requirements for development of abilities of the gifted students. The important elements of social - pedagogical work are approaches to the organization of activity and their integration in view of creation of specific situations which make active own responsibility of the gifted students and student's collectives in the pedagogical university.

References

1. Закон України “Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” від 18 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – С. 18-25.
2. Комплексна програма пошуку навчання і виховання обдарованих дітей і молоді “Творча обдарованість” // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1992. – № 5. – С. 20-32.
3. Закон України “Про освіту”. – К.: Ґенеза, 1996. – 36 с.
4. Кульчицька О.І. Обдарованість: природа і сутність. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць / За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. –Вип. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 253-259.
5. Звєрєва І.Д., Козубовська І.В., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). – Ч. І. – Ужгород: УжНУ, 2000. – С. 36-52.
6. Зязюн І.А. Молодь на передодні XXI століття // Цінності освіти і виховання. – К.: Ґенеза, 1997. – С. 50-64.
7. Капська. А.Й. Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості // Соціальна педагогіка. – К.: ДЦССМ, 2000. – С. 14-24.
8. Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи. – К.: Вид-во ДЦССМ, 2002. – С. 140-158.
9. Матюшкин А.М. Загадки одаренности: Пробл. практ. диагностика. – М.: Школа-Пресс, 1993. – С. 88-97.
10. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр. Указ Президента України від 8 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – С. 18-24.
11. Професійна підготовка студентів педагогічних інститутів до виховної діяльності: Зб. наук. статей / За заг. ред. А.Й. Капської. – К.: ІЗМН, 1996. – 96 с.
12. Vgl. u. a. Mehlhorn, 1981. – Р. 128-136.
13. Vgl. Mehlhorn / Mehlhorn, 1981. – Р. 189-197.
14. Vgl. Schuster u. a., 1981. – Р. 123-147.
15. Takacs C. A. Enjoy Your Gifted Child – NEW YORK, 1986. – Р. 204-252.
16. Kohlberg L. Stages of Moral Development as a Basis for Moral Education // Moral Education: interdisciplinary Approaches. – Toronto: University of Toronto Press. – P. 347-480.
Published
2007-05-14
How to Cite
Furduj, S. (2007). THE COMMON APPROACHES TO A PROBLEM OF SOCIAL - PEDAGOGICAL WORK WITH THE GIFTED STUDENT’S YOUTH IN THE MODERN HIGHER SCHOOL. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 180-190. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1813