ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ

  • І.А. Штик Запорізький національний університет
Ключові слова: комунікація, компетенція, автентичний текст, спілкування, адаптований текст, лінгвістика

Анотація

Стаття присвячена формуванню комунікативних вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, сприянню якісній підготовці вчителя відповідно до сучасних вимог. У статті доводиться перевага використання автентичного та навчального текстів як важливого засобу формування комунікативної компетенції школярів.

Посилання

1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови і літератури” (Іноземні мови) // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №1. – С. 48-54.
2. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2001. – Т. 1. – 230 с.
3. Скляренко Н.К., Голованчук Л.П. Навчання спілкування англійською мовою на основі національних культур англомовних країн // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті В.Л. Скалкіна. 18-19 грудня 1998 р. – Одеса: Астропринт. – 1998. – С. 34-37.
4. Фаенова М.О. Обучение культуре общения на английском языке: Науч.-теор. пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – 144 с.
5. Фоломкина С.К. Функции текста в обучении иностранному языку // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 217. - М., 1983.– С. 127.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Штик, І. (2007). ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 190-194. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1814