ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • І.А. Штик Запорізький національний університет
Ключові слова: інновації, фахівці, професійні вміння, оволодіння навиками, іноземна мова, комунікативна компетенція

Анотація

Стаття присвячена визначенню та з’ясуванню педагогічних умов, які забезпечують успішність реалізації інтегративної методики в навчальному процесі. Розглянуті та надані закономірності та основні фактори, необхідні для підвищення якості знань у студентів при вивченні дисципліни «іноземна мова». Висвітлені основні вимоги щодо організації навчально-виховного процесу для здійснення принципу паритетності.

Посилання

1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Кн. для учителя / Ш.А. Амонашвили. - Киев : Освита, 1991. - 110,[1] с.: ил.
2. Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе / В.М. Вергасов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Киев : Вища шк., 1985. - 174,[1] с.: ил.
3. Гомелева О. В. Межпредметные связи в формировании коммуникативных умений/ О.В.Гомелева // Иностранный язык в школе. – 1987. - №6. – С.71-73.
4. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: методология, теория, практика / Б. С. Гершунский. - Киев : Вища шк. : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1986. - 197, [3] с.
5. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения/ К.Д.Ушинский – М.:Просвещение,1968. - 557 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Штик, І. (2009). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 177-180. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1949