СЛУХАННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

  • Т.С. Гаміна Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: процес слухання, професійна діяльність, соціальний педагог

Анотація

У статті розкривається зміст процесу слухання як виду професійної діяльності соціального педагога. Подано рівні слухання, що характеризують типи поведінки та впливають на ефективність сприйняття. Представлені певні методичні прийоми професійного слухання.

Посилання

1. Аннєнкова І.П. Формування емоційної культури майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін: Дис …канд. пед. наук. – Одеса, 2002. – 240 с.
2. Горбунова Н. В. Технология развития и саморазвития культуры професионально-делового общения студентов в процессе обучения в вузе (общепедагогический аспект): Дис …канд. пед. наук. – Саратов, 1999. – 243 с.
3. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика: Уч. пособие. – М., 1998. – 184 с.
4. Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика: Монографія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 376 с.
5. Рубинштейн С.Л. Общая психология. – Психология и педагогика в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел / Ред. А.Ф. Дунаев. – М., 1992. – Ч. 4. – 215 с.
6. Фирсов М.В., Студентова Е.Г. Теория социальной работы: Уч. пос. для студ. высш. учеб. завед. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
7. Яковлев А.И. Социальная работа как особый вид деятельности. Системный характер социальной работы // Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. В.Д. Павленко. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 16-26.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Гаміна, Т. (2007). СЛУХАННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 41-46. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1823