СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

  • М.О. Гладиш Запорізький національний університет
Ключові слова: соціалізація, трансформація, суспільство, умови, студент, розвиток, фахівець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми процесу соціалізації студента в умовах трансформації сучасного суспільства та взаємодії між цими феноменами. Автор розкриває взаємозв’язок між ними в такій послідовності: сучасна трансформація суспільства – процес соціалізації студентів – роль студентства в суспільстві. Співіснування цих явищ розглядається на території нашої країни. У статті також розкривається негативний та позитивний вплив змін у суспільстві на соціалізацію студентської молоді.

Посилання

1. Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества. – Запорожье: ЗГУ, 1998. – 248 с.
2. Основні поняття і терміни педагогічної соціології: Словник. – К.: НІП АПН України, 1995. – 82 с.
3. Молодь і соціальний розвиток на сучасному етапі. Збірник статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. 2 / За заг. ред. Л.І. Міщик. – Запоріжжя: «Просвіта», 1998. – 128 с.
4. Социальная философия. Учебник / Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. – К.-Харьков: Издательский центр «Единорог», 2002. – 736 с.
5. Мищик Л.И. Профессиональная подготовка социального педагога (педагогический психологический и управленческий аспекты) – Запорожье: ИПК «Запоріжжя», 1996. – 104 с.
6. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 200 с.
7. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560 с.
8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – http://www.nbuv.gov.ua.
9. Соціологічні опитування. – http://www.agronmc.com.ua
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Гладиш, М. (2007). СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 46-53. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1824