ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ – ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

  • Л.В. Васильченко Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: управлінська діяльність, готовність до управлінської діяльності, управління у навчально- пізнавальною діяльністю учнів

Анотація

У статті наводяться структурні компоненти готовності майбутнього вчителя до управління навчально- пізнавальною діяльністю учнів, а саме мотиваційний, когнітивний та операційно-діяльніний. Вивчення науково-педагогічної літератури дало можливість виділити та охарактеризувати критерії (емоційно-мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний) ефективності управлінської діяльності та рівні готовності випускників вищих навчальних закладів до управлінської діяльності.

Посилання

1. Кушнір В.А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного аналізу процесу вищої школи: Дис. д-ра пед. н.: 13.00.04 / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2003. – 491 с.
2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. – М.: Педагогика начальной школы, 2001. – 238 с.
3. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. К.А.Абульхановой, Н.В.Васиной, Л.Г.Лаптева, В.А.Сластениа. – М.: Совершентсво, 1998. – 320 с.
4. Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти: Навч. посіб. / За ред. Л.М.Карамушки. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АП України, 2001. – 222 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Васильченко, Л. (2008). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ – ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 44-48. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1868