ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ

  • Р. В. Дудик Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Ключові слова: музичний вплив, спілкування, сприйняття музики, музичний розвиток дитини, емоційний стан

Анотація

Проблема впливу класичної музики дещо ускладнилася і набула особливого змісту, оскільки у сучасному суспільстві сприйняття музики має масовий і повсякденний характер, у якому акцентується в основному розважальна сторона. Позитивний вплив класичної музики на дітей доведено вченими, і вони стверджують, що саме певна частота акустичних хвиль класичних творів впливає на центри задоволення дитини, сприяє розвитку розумової діяльності. ЇЇ вплив на різнобічний розвиток формування особистості дитини забезпечується завдяки тісному взаємозв’язку естетичного виховання з моральним, розумовим і фізичним, який досягається тільки тоді, коли використовуються всі професійні форми організації музичної діяльності дітей. У статті досліджено процес впливу класичної музики на формування особистості дитини на сучасному етапі розвитку науки. Розглянута проблема психології сприйняття музики крізь призму аналізу психологічних закономірностей одного з видів музичної діяльності – сприйняття музики, яка пов’язана не тільки з виявленням особливостей самої музики, її мови, але й з поглибленням уявлень про природу людини, її здібностей. Метою статті є вивчення впливу музики на стан дитини, як позитивного, так і негативного; розгляд впливу музики на процеси формування особистості дітей; спроба скласти відповідну картину, яка відображає процес взаємодії музики і людини; розкриття індивідуальних особливостей та умов адекватності сприйняття музики. Висвітлені питання становлення та музичного розвитку особистості дитини. У статті робиться спроба розглянути альтернативні методи музичного виховання дошкільнят, види дитячої музичної діяльності, які позитивно впливають на їх емоційний та фізичний стан, тощо. Результати дослідження розкривають широку перспективу подальшого вивчення сприйняття і психологічного впливу музики як явища динамічного розвитку, що містить власну структуру й систему детермінації. Практична значимість полягає в тому, що результати дослідження можуть стати основою для розробки нових ефективних методів впливу музикотерапії.

Посилання

1. Возрастная психология. Психология развития и возрастная психология: Учебник для студентов вузов / под ред. В.С. Волкова. Москва : Владос, 2008. 332 с.
2. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. Москва : Педагогика, 1973. 336 с.
3. Кирнарская Д.К. Современные представления о музыкальных спосібностях. Вопросы психологии. № 2. 1988. С. 129–137.
4. Морозов В.П. К проблеме эмоционально-психологического воздействия музыки на человека. Вестник гум. научного фонда. № 3, Москва, 1997. С. 234–243.
5. Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. Москва : Музыка, 1972. С. 187.
6. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. Москва : Сфера, 2002. 358 с.
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва, 1994. 394 с.
8. Сохор А.Н. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия. Проблемы музыкального мышления. Москва, 1974. 284 с.
9. Тарасов Г.С. Музыкальное воспитание и развитие личности. Вопросы психологии. № 4, 1990. С. 131–134.
10. Тарасов Г.С. Психология музыкального восприятия школьников. Вопросы психологии. № 2. 1991. 183 с.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Дудик, Р. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 187-192. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-29