РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • І. М. Бущак Львівський національний університет імені Івана Франка
  • С. П. Кость Львівський національний університет імені Івана Франка
  • М. І. Пирч Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: музика, музичність, музикальність, музикування, творчість, музична діяльність, музичне мистецтво

Анотація

У статті проаналізовано значення музичного мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку, який вважається найбільш сенситивним періодом для означуваної мети. Окреслено вклад науковців в опрацювання актуальних проблем музичного виховання та навчання, розвитку музичного мистецтва та культури, створення можливостей музичної освіти для дітей дошкільного віку, впливу музики на розвиток особистості дитини, формування її духовного світу засобами музики. Означено еволюцію музичного мистецтва: основи становлення у найдавніші часи, у період розпаду первісного устрою, коли музика виокремилась як самостійний вид мистецтва; розквіт у давньогрецькій культурі, у якій надзвичайного значення надавали естетиці, мистецтву, музиці, вмінню бачити прекрасне та створювати гармонію довкола себе і цьому навчали дітей з раннього віку. Виокремлено ознаки творчої особистості, такі як наявність стійкого інтересу до певного виду діяльності з раннього віку, висока внутрішня мотивація, сміливість, фантазія та розвинена уява. Проаналізовано зміст найбільш поширеної програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», за якою працюють заклади дошкільної освіти в нашому регіоні, а саме розміщену в ній освітню лінію «Дитина у світі культури», яка представлена двома розділами, серед яких є розділ «Світ мистецтва», що включає музичну діяльність. Зазначено, що творчі здібності, а саме ладове відчуття (емоційне сприймання та впізнавання), здібність до слухового уявлення (музична пам’ять), музично-ритмічне відчуття (здібність відтворювати ритм), музичний слух (який іноді є абсолютним), чудово проявляються і формуються через музичну діяльність. Обґрунтовано вагоме значення оточення, в якому дитина зростає та перебуває як вдома, так і у закладі дошкільної освіти, для прояву та розвитку її творчих здібностей. Показано важливість та особливий вплив усіх видів музичної діяльності (слухання музики, спів, гра на музичних інструментах) на розвиток дитини дошкільного віку.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник: А. Богуш ; авт. кол. А. Богуш, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Н. Гавриш, О. Долинна, Т. Ільченко, О. Коваленко, Г. Лисенко, М. Машовець, О. Низковська, Т. Панасюк, Т. Піроженко, Т. Поніманська, О. Сідєльнікова, А. Шевчук, Л. Якименко. Київ : Видавництво МОН, 2012. 26 с.
2. Володарська М., Каневський Є. Музика. Харків : Фоліо, 2008. 319 с.
3. Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма / автор. колектив ; наук. керівник К. Крутій. Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2016. 158 с.
4. Лосєв О. Музична естетика античного світу. Вступний нарис і зібрання текстів. Київ : Муз. Україна, 1974. 219 с.
5. Ляшко М. Особливості розвитку музичних здібностей та їх вплив на загальний розвиток особистості. Молодий вчений. 2017. № 5. С. 399–403.
6. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н. Гавриш, Т. Панасюк, Т. Піроженко, О. Рогозянський, О. Хартман, А. Шевчук. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.
7. Освітня програма розвитку дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проєкту В. Огнев’юк ; авт. кол.: Г. Бєлєнька, О. Богініч та ін. ; наук. ред.: Г. Бєлєнька, М. Машовець. Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.
8. Білан О. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за заг. ред. О. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
9. Романюк І. Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Мандрівець, 2014. 280 с.
10. Світ дитинства : комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / упоряд.: О. Байєр, Л. Батліна, А. Богуш та ін. ; наук. керівник А. Богуш ; за заг. ред. Л. Батліної. Тернопіль : Мандрівець, 2015. 200 с.
11. Сухомлинський В. Вибрані твори : в 5 т. Т. 2 : Сто порад учителеві. Київ : Рад. школа, 1976. 670 с.
12. Аксьонова О., Аніщук А., Артемова Л. та ін. Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років / наук. кер. О. Кононко. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. 488 с.
13. Bigand Е. Les bienfaits de la musique sur le cerveau Éditions Belin. Humensis. 2018. URL: https://excerpts.numilog.com/books/9782410013795.pdf.
14. Цікаве навколо: 8 фактів про вплив музики на роботу головного мозку. URL: https://mors.in.ua/main/793-8-faktiv-pro-vplyv-muzyky-na-robotu-golovnogo-mozku.html.
15. Користь музики. URL: https://healthsukr.ru/vagitnist-i-pologi/15082-korist-muziki.html.
16. 109 years old alice herz sommer: hope through music. URL: http://breakformusic.com/?portfolio=522-2.
Опубліковано
2021-02-09
Як цитувати
Бущак, І. М., Кость, С. П., & Пирч, М. І. (2021). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 206-212. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-32