РОЗРОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ШКОЛИ

  • Ж. В. Мина Національний університет «Львівська політехніка»
  • М. І. Каськів Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: буклет, плакат, текст, інформація, школа, реклама, популяризація, конкуренція

Анотація

У статті аналізується важливість популяризації освітніх послуг загальноосвітніми закладами та налагодження комунікації із наявними та потенційними клієнтами. Підкреслено, що для того, щоб популяризувати послуги школи, доречно використовувати різні види рекламних носіїв. Попри стрімке зростання популярності інтернет-маркетингу, друкована реклама досі залишається актуальною. Вдало розроблена друкована поліграфія може стати постійним каналом комунікації як з дітьми, так і з дорослими. Широкий вибір видів друкованої реклами дозволяє поширювати той вид поліграфії, який є найбільш доречним в обраному місці та для конкретних споживачів. Наголошено, що ринок освітніх послуг вимагає від навчального закладу створення хорошої репутації для залучення охочих навчатися саме у ньому. Для того, щоб зберігати першість серед усіх закладів, які є конкурентами, школа повинна інформувати про свої здобутки, придумувати нові цікаві способи для залучення не тільки нових учнів, а ще й для інвестицій зацікавлених осіб. На основі проведеного аналізу джерел з обраної теми було визначено, що загальноосвітньому закладу необхідно налагоджувати процес комунікації з наявними клієнтами та потенційними споживачами. Поруч з розвитком новітніх технологій важливе місце у процесі формування позитивного іміджу закладу освіти відіграє друкована рекламна поліграфія. Великий вибір видів цієї реклами допомагає закладу освіти обрати один або декілька для власної рекламної кампанії, залежно від особливостей продукту чи послуги та цільової аудиторії. Розроблено інформаційні та функціональні моделі завдання. Відзначено, що створення формальної моделі дає можливість осягнути сутність досліджуваних соціальних явищ та виявити основні зв’язки та закономірності. На основі праць науковців визначено, що попри розвиток сучасних технологій, використання друкованої рекламної продукції є одним з найбільш вдалих видів представлення діяльності навчального закладу та важливим методом підтримання позитивного іміджу.

Посилання

1. Сиченко В.В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні. 2007. № 2. С. 1–11. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/DeBu_2007_2_23.pdf.
2. Зінчук Н.А. Маркетингові комунікації як фактор успіху навчального закладу на ринку освітніх послуг. URL: http://eprints.zu.edu.ua/17438/1/Зінчук.pdf.
3. Вознюк В.С. Позитивний імідж навчального закладу й управлінська культура його керівника. Педагогічний пошук: наукові публікації. 2016. № 2 (90). С. 12–16.
4. Зуєвська І. Критерії ефективності позитивного іміджу школи. Директор школи. 2006. № 2. С. 10–13.
5. Даниленко Л.І., Карамушка Л.М. Освітній менеджмент. Навчальний посібник. Київ : Шкільний світ, 2003. С. 278–308.
6. Почуєва О.О. Управління презентаційною діяльністю сучасного навчального закладу. Вісник. 2013. № 9. С. 186–195. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vpo_2013_9(1)__24.pdf.
7. Санакоєва Н.Д., Кушнір В.О. Планування і реалізація рекламних кампаній у сфері освітніх послуг. Молодий вчений. 2014. № 6. С. 194–196.
8. Євсейцева О.С. Дослідження особливостей методики розробки рекламної кампанії вищого навчального закладу. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5528.
9. Семенюк С.Б. Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти. Галицький економічний вісник. 2015. Том 48, №1. С. 155–161.
10. Вишневська Г. П. Рекламна кампанія в освітній галузі. Вісник післядипломної освіти. Педагогічні науки. Київ, 2015. № 8. С. 43–57. URL: http://lib.iitta.gov.ua/718718/1/Вишневська_Bulletin_8_37_Pedagogika_Hanna_Vyshnevska_UA---ЭТУ%20ДЕЛАТЬ.pdf.
11. Ярка У.Б, Мина Ж.В., Пелещишин О.П., Білущак Т.М. Оптимальні методи створення документації згідно стандартів управління якістю на основі ISO 9000. Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць Київського національного університету будівництва і архітектури. 2016. № 27. С. 162–169.
Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Мина, Ж. В., & Каськів, М. І. (2021). РОЗРОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОСЛУГ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 315-321. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-49
Розділ
РОЗДІЛ IX. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ