ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ ВИДІВ СПОРТУ: ІНФOРМAЦІЙНЕ ПOДAННЯ ДІЯЛЬНOCТІ ФЛOРБOЛЬНOГO КЛУБУ «LEMBERG» У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Ж. В. Мина Національний університет «Львівська політехніка»
  • М. А. Шельвах Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: молодь, спорт, флорбол, пропаганда, реклама, популяризація, Fасebооk

Анотація

У статті аналізується важливість популяризації молодіжних видів спорту, зокрема флорболу. Здійснено аналіз нормативної та законодавчої бази й основних форм проведення пропаганди та реклами. Також проаналізовано наукові праці численних спеціалістів зі спортивної галузі щодо популяризації серед молоді здорового способу життя та залучення до занять різноманітними його видами, зокрема флорболом. Наголошено на необхідності посилення пропаганди та реклами фізичної культури та спорту, тобто цілеспрямованого розповсюдження та популяризації фізкультурних знань із метою переконання населення в необхідності систематичних фізкультурних занять. Підкреслено переваги соціальних мереж у популяризації спортивних клубів, зокрема соціальної мережі Fасebооk. Розроблено інформаційні та функціональні моделі. Відзначено, що створення формальної моделі дає можливість осягнути сутність досліджуваних соціальних явищ і виявити основні зв’язки та закономірності, а також важливим постає той факт, що використання формальних засобів дослідження дозволяє отримати нові, а інколи й несподівані результати та висновки. Уточнено, що у будь-якому разі результати аналізу формального моделювання використовуються для уточнення змістовної та когнітивної моделі. Інформаційна модель ілюструє етапи формування допису у Fасebооk і процес створення сторінки для ФЛК «Lemberg». Функціональна модель відображає інформаційні потоки та поетапно деталізує процеси потоку даних. Акцентується увага на важливості рекламно-інформаційного представлення молодіжних видів спорту в мережі Інтернет. Пропонується використовувати соціальну мережу Fасebооk для популяризації маловідомого спорту в Україні. При опрацюванні методів і способів висвітлення рекламно-інформаційної діяльності наголошено на активній діяльності флорбольного клубу «Lemberg». Проаналізовано та продемонстровано ефективні засоби рекламної діяльності клубу.

Посилання

1. Моргунов O.A. Поняття та система джерел спортивного права. Форум права. 2011. Вип. 2. С. 624–629. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_2_101.pdf (дата перегляду 14 листопада 2020).
2. Сотник O.В. Аналіз популяризації спортивних ігор у фізичному вихованні серед студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2016. Вип. 4 (74). С. 97–101. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14220/1/Sotnik.pdf (дата перегляду 14 листопада 2020).
3. Тихонова Н. Вплив засобів масової інформації на формування у дітей та молоді інтересу до занять фізичною культурою i спортом. Спортивна наука України. 2014. № 2 (60). С. 15–20. URL: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viewFile/215/209 (дата перегляду 14 листопада 2020).
4. Міжнародна Федерація Флорболу. Комітет з регламенту проведення змагань і правилам гри (2016) Правила гри. Правила та інтерпретації. С. 1–59. URL: https://d3kfx7mdprc67r.cloudfront.net/2018/07/Rules-of-the-Game-in-Ukrainian.pdf (дата перегляду 14 листопада 2020).
5. Закон України «Про фізичну культуру i спорт». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 (дата перегляду 14 листопада 2020).
6. Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у сфері фізичної культури і спорту. Сайт Управління фізичної культури і спорту. 2020. URL: https://sport-koda.org/acticle/normatyvno-pravoviakty-yaki-reglamentuyut-diyalnist-u-sferi-fizychnoyi-kultury-i-sportu (дата перегляду 14 листопада 2020).
7. Флорбол: що це і як цей вид спорту розвивається в Україні. Mix.Sport. Блог. 2020. URL: https://mixsport.pro/ua/blog/florbol-cto-eto-i-kak-etot-vid-sport-razvivaetsa-v-ukraine (дата перегляду 14 листопада 2020).
Опубліковано
2021-02-08
Як цитувати
Мина, Ж. В., & Шельвах, М. А. (2021). ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ ВИДІВ СПОРТУ: ІНФOРМAЦІЙНЕ ПOДAННЯ ДІЯЛЬНOCТІ ФЛOРБOЛЬНOГO КЛУБУ «LEMBERG» У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Фізичне виховання та спорт, (2), 63-69. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-09