РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: мовна усвідомленість, інструменти самооцінки, зворотний зв'язок, іншомовні комунікативні компетенції, автономність навчання

Анотація

У статті розглянуто проблему професійної підготовки студентів- філологів із погляду розвитку здатності до рефлексії в контексті навчання німецької мови як другої іноземної, вибору методів усвідомлення власної та іноземної мови та культури, які б ефективно сприяли формуванню навичок іншомовної комунікації. З’ясовано, якою мірою процеси рефлексії мають бути інтегровані у навчання німецької мови у вищій школі та які переваги це може дати. Виявлено значення рефлексії в реалізації студентоцентрованого навчання, у підвищенні свідомості й автономності студента у власній навчальній діяльності. Висвітлено роль та місце мовної усвідомленості щодо іншомовних та іншокультурних явищ у навчанні комунікативного використання іноземної мови. Установлено, що іншокультурна рефлексія є основою для розширення індивідуального культурного досвіду як у рідній мові та культурі, так і у цільовій. На цій підставі обґрунтовано, що особливе значення має регулярне свідоме обговорення зі студентами іншомовних та іншокультурних явищ під час практичних занять із німецької мови, та виділено декілька етапів розвитку рефлексії під час занять, які пов'язані не лише з когнітивними вимогами, а й із мотивацією та ставленням студентів. На окремому практичному прикладі продемонстровано, які форми можуть мати сучасні інструменти у галузі самооцінки власних іншомовних компетенцій, що можуть бути використані студентами-філологами на практичних заняттях з німецької мови у вищій школі для досягнення освітніх цілей, контролю над власним процесом навчання та самооцінки. Зазначено, що наведені інструменти сприяють відпрацюванню техніки активного автономного навчання й є в тому числі потужним інструментом моніторингу і зворотного зв'язку для викладача, сприяють його власній рефлексії щодо ефективності навчального процесу. Установлено, що, використовуючи рефлексію як регулярний письмовий виклад власних думок німецькою мовою, студенти вчаться замислюватися над різними аспектами навчального процесу та навчального матеріалу і виражати власні думки німецькою мовою, що є ефективним способом сприяння процесу навчання мови і розвитку продуктивних мовленнєвих компетенцій і навичок.

Посилання

1. Chan, W.M. 2000. Metakognition und der DaF- Unterricht für asiatische Lerner. Münster: Waxmann. 388 S.
2. Gnutzmann C. (1997) Language Awareness. Geschichte, Grundlagen, Anwendung. Praxis des neusprachlichen Unterrichts, Nr. 3. S. 227-236.
3. House J. (1994) Kontrastive Pragmatik und interkulturelles Lernen: vom metapragmatischem Wissen zu kommunikativem Handeln. Bausch K.-R., Christ H., Krumm H.-J. (Hrsg.). Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr. S. 85-93.
4. House J. (1997) Kommunikative Bewusstheit und Fremdsprachenlernen. Fremdsprachen Lehren und Lernen, Nr. 26. S. 68-87.
5. Kleppin K. (2005) Selbstreflexion und Selbstevaluation: ein vernachlässigtes Potenzial bei Aufgaben. Bausch K.-R. u.a. (Hrsg.). Aufgabenorientierung als Aufgabe. Tübingen: Narr. S.102-108.
6. Knapp-Potthoff A. (1997) Sprach(lern)bewusstheit im Kontext. Fremdsprachen Lehren und Lernen, Nr. 26. S. 9-23.
7. Krumm H.-J. (1994) Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Bausch K. R., Christ H., Krumm H.-J. (Hrsg.). Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. S. 117-127.
8. Mayr J. (1997) Evaluieren. Buchberger F., Eichelberger H., Klement K. u.a. Seminardidaktik. Innsbruck: Studienverlag, 1997. S. 224-256.
9. Schermer F.J. (2013) Lernen und Gedächtnis. Stuttgart: Kohlhammer. 276 S.
10. Schmelter L. (2004) Selbstgesteuertes oder potenziell expansives Fremdsprachenlernen im Tandem. Tübingen: Narr. 642 S.
11. Solmecke G. (1994) Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Bausch K.-R., Christ H., Krumm H.-J. (Hrsg.). Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. S. 165-171.
12. Weskamp R. (2001) Sprache und Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht. Fremdsprachenunterricht, 45/54, S. 165-172.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Лебєдєва, О. А. (2021). РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 146-152. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-23