ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Л. М. Байдюк
Ключові слова: інтерактив, інновація, педагогіка, модуль, критика, принцип, методологія

Анотація

У статті досліджується підготовка майбутніх учителів до використання інтерактивних методів навчання англійської мови молодших школярів. Проведено теоретичний аналіз науково-методичної літератури з інтерактивного навчання, обґрунтовано необхідність використання інтерактивних методів і прийомів навчання англійської мови, проаналізовано психологічні передумови формування англомовної компетенції у молодших школярів з використанням інтерактивних методів і прийомів навчання. Акцентуємо на постановці завдань, що розвивають креативність особистості, підвищують мотивацію до вивчення мови, удосконалюють мову як основний механізм спілкування. У статті розглянуто двосторонній характер інтерактивного навчання, особлива організація та різноманітність форм, цілісність і єдність, мотивація та зв’язок із реальним життям, виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. Проаналізовано сутність та особливості інтерактивного навчання у навчанні англійської мови, коли навчальний процес відбувається в умовах постійної, активної взаємодії всіх учнів; розглянуто цікаві та ефективні методи та прийоми навчання в початковій школі, що підвищує інтерес до вивчення іноземної мови через вплив групи на процес навчання та набуття кожним учасником групи досвіду взаємодії. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах та мікрогрупах. Спільна колективна діяльність створює оптимальні умови для активізації здібностей кожного і розвиває здатність правильно сприймати інших і адекватно оцінювати себе, результати своєї діяльності, не втрачаючи до неї інтересу. Формами реалізації інтерактивних методів, використаних автором на уроках англійської мови в початковій школі, були Загадкові предмети, Зіпсований телефон, Заповнені коробки, Містичний предмет, Біговий диктант, Круглий стіл, Дискусія, Драматизація, Проектна робота, Зашифровані малюнки, Історія побудови Спонтанні діалоги, Інтерв’ю, Заповніть пропуски в історії, Зловіть мишку.

Посилання

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.
2. Красножонова Е. С. Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка в средней школе. Иностранные языки в школе. 2011. № 9. С. 28–32.
3. Fakhrutdinov R.R., Fahrutdinova R.A. Тhe development of intercultural competence of students by means of language culture in the middle phase of learning. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict. 2016. Vol. 20. P. 202–208.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Байдюк, Л. М. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 238-242. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-35
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ