МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: методика, формування, цифрова компетентність, педагог, неформальна освіта, масові відкриті дистанційні курси

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти та презентовано авторські ідеї методики формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Виявлено, що дистанційна освіта, яка не є новим явищем, водночас для більшості вчителів зумовлює низку проблем у сфері цифровізації освіти (створення контенту для онлайн-просторів, вивчення основ цифрових технологій, ознайомлення з онлайн-педагогікою тощо). Проаналізовано досвід створення масових відкритих дистанційних курсів сМООС (connective Massive open on-line courses). Зроблено висновок, що відносно доступно створити технологічну інфраструктуру для доставки контенту, однак доволі складно будувати відносини й освітні співтовариства. Обґрунтовано актуальність педагогічної проблеми розроблення методики формування цифрової компетентності педагога. Уточнено, що методика як термін має подвійне значення (сукупність методів і наука про методи навчання). Запропоновано та описано авторські методики формування цифрової компетентності педагога, які реалізовано у навчанні за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна. Показано, що основна мета програми – формування цифрової компетентності освітян щодо використання можливостей цифрових інструментів Google у професійній діяльності. Описано переваги Google Workspace for Education, організації персонального інформаційного середовища викладача закладу освіти та застосування цифрових інструментів для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. Презентовано опис програми та акцентовано її унікальність (можливість вибору індивідуальної траєкторії навчання; асинхронний та синхронний режими роботи в безпечному та захищеному середовищі навчання; можливість паралельного навчання; комбінований розподіл часу на самостійну роботу в контексті практико-орієнтованого підходу; організація безпечної та безконфліктної роботи на різних пристроях). Висвітлено можливості поширення авторського досвіду та використання матеріалів закладами вищої освіти, обласними інститутами післядипломної освіти та регіональними центрами професійного розвитку педагогічних працівників.

Посилання

1. Гончаренко С.У. Методика як наука. Хмельницький : ХГПК, 2000. 30 с.
2. Гущина Н.І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах формальної та неформальної освіти: збірник спецкурсів. Київ : Освіта, 2018. 24 с.
3. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Міська друкарня, 2020. 409 с.
4. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання : монографія / О.О. Андрєєв та ін. ; ред. О.О. Андрєєва, В.М. Кухаренка. Харків : Міськдрук, 2013. 212 с.
5. Саюн А., Бунда О. Цифровізація діяльності закладів вищої освіти в умовах післявоєнного відновлення України. Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Київ, 7 жовтня 2022 р. Київ : КНУТД, 2022. С. 110–111.
6. Ferrari A. DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe: Report by the Joint Research Centre of the European Commis. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. 47 р.
7. Hwang C.J., Lai C.L. & Wang S.Y. Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education. 2015. Vol. 2. P. 449–473.
8. Long M., Chei S.L. Leveraging MOOCs for learners in economically disadvantaged regions. Education and Information Technologies. 07 March 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9989569/.
9. Venckutė M., Mulvik, I.-В., Lucas B. Creativity – a transversal skill for lifelong learning. An overview of existing concepts and practices: Report by the Joint Research Centre (JRC). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 59 р.
10. Vuorikari, R., Punie, Y. and Cabrera Giraldez, M. Emerging technologies and the teaching profession: Science for Policy report by the Joint Research Centre (JRC),. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 63 р.
11. Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти «Цифрові інструменти Google для освіти». URL: https://docs.google.com/document/d/1WYLE1opb2sdmEExj4Ji9e-XPs0D6z-g74vMJWKqluGo/edit?usp=sharing.
12. Старт курсу «Цифрові інструменти Google для освіти». Офіційне повідомлення МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/cifrovi-instrumenti-google-dlya-osviti-25-lipnya-rozpochinayetsyanavchannya-dlya-vihovateliv-vchiteliv-i-vikladachiv.
13. Сайт супроводу курсу «Цифрові інструменти Google для освіти». URL: https://www.digitaleducation.in.ua.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Стечкевич, О. О., & Букач, А. В. (2023). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 53-60. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-08
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)