Редакційний штат

Головний редактор:

Громик Юрій Васильович – к. філол. наук, доц., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Члени редакційної колегії:

Брацкі Артур – д-р габ. гуманіт. наук, проф., Ґданський університет (м. Ґданськ, Республіка Польща)

Горбач Наталія Вікторівна – к. філол. наук, доц., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Гребенюк Тетяна Володимирівна – д-р філол. наук, проф., Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя)

Жуйкова Маргарита Василівна – д-р філол. наук, проф., Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Зацний Юрій Антонович – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Кобченко Наталя Віталіївна – д-р філол. наук, доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)

Козлова Тетяна Олегівна – д-р філол. наук, доц., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Косович Ольга Василівна – д-р філол. наук, проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)

Кузьменко Анастасія Олексіївна – к. філол. наук, доц., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро)

Меркулова Оксана Володимирівна – к. філол. наук, доцент, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Міняйло Роман Вікторович – д-р філол. наук, проф., Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (м. Харків)

Павленко Ірина Яківна – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Панасенко Наталія – д-р філол. наук, проф., університет ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словацька Республіка)

Панова Наталія Юріївна – д-р філол. наук, доц., Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ)

Сташко Галина Іванівна – к. філол. н., доц., Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ)

Степанов Євгеній Миколайович – д-р філол. наук, доц., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса)

Таценко Наталія Віталіївна – д-р філол. наук, доц., Сумський державний університет (м. Суми)

Торкут Наталія Миколаївна – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Христіанінова Раїса Олександрівна – д-р філол. наук, проф., Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Чижмарова Марія – доктор філософії (PhD), проф., Пряшівський університет (м. Пряшів, Словацька Республіка)