Наукове видання “Мова. Література. Фольклор” засновано у 1998 році.

Зареєстровано з новою назвою у 2021 р.

Засновник: Запорізький національний університет.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN (print): 2786-6408
ISSN (online): 2786-6394

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24763-14703Р від 25 березня 2021 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4), збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 – Філологія).

До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки».
У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).

З 2016 року журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus.

Галузь і проблематика: мовознавство, літературознавство та фольклористика. Публікації висвітлюють проблеми теорії, історії та сучасного стану мови й літератури, діалектології, прикладного мовознавства, фольклористики.

Збірник призначений для широкого кола фахівців-філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.

 


Поточний номер

№ 2 (2021): Мова. Література. Фольклор
Опубліковано: 2022-06-15

Весь випуск

РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО

РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Переглянути всі випуски