WORD FORMATIVE PROCESSES IN COMPUTER JARGON OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

  • Ya. S. Starchenko
  • L. K. Strilets
Keywords: derivative, computer jargon, contamination, nomen, jargon, word-formation game, word-formation category, suffixation, univerbation

Abstract

Computer jargon differs from other jargons of the Ukrainian language. The system of nouns which appeared as a result of word-formative means and word-formative methods, is also specific. The purpose of this article is to study the specifics of word-formative processes in computer jargon; the task of the article is to make a holistic description of the peculiarities of the creation of jargon derivatives in this area. The article presents the results of the research on word formative processes and consequences in computer jargons. The word formative specificity of nomen innovations appearing in computer jargons in comparison with the literary language is determined as well as the features of word formative means within different jargons. The derivatives of the computer jargon testifies the interrelation and interdependence of word formative processes which are part of the language. The category under study has its own specific word-formative criteria comparing with other categories in jargons and the same category in the Ukrainian literary language. The other aspects of computer jargon derivatives are also singled out: alongside with the noun stems, the verbal stems are used in forming new words. The main aspects and ways of computer jargon analysis, the necessity and significance of system subgenus in scientific understanding of word formation nominative phenomena and methods, the consequences and possibilities of such research are pointed out in this work. Only a small number of derivatives indicate the use of suffixation as an independent way of creating jargon, the creative bases of which are mostly abbreviations. The jargon univerbation in the computer jargon, comparing with the literary language univerbation has its own peculiarities, includes the biggest quantity of the thematic groups. The derivatives and the formants which are used make a ramified synonymic and omonimic systems. Unlike other jargons, where the suffixal way of word-formation is almost the main one and independent, in computer jargon the suffixation is mainly used in conjunction with other word-formative operations. This article will be useful for those who are interested in the word formation innovations in computer jargon of the Ukrainian language.

References

1. Єщенко Т. Український жаргон спортивних уболівальників Лінгвістичні студії. Збірник наукових праць. Донецьк, 2005. Вип. 13. С. 250–255.
2. Мартос С. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м. Херсона : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Херсон, 2006. 244 с.
3. Стишов О. Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Граматичні студії : збірник наук. праць. Донецький нац. ун-т; / за ред.: А.П. Загнітко. Вінниця, 2017. Вип. 34. С. 76–84.
4. Максимчук В.В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 57. С. 85–89.
5. Карпець Л.А. Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект : дис. … канд. філол. Наук : 10.02.01. Харків, 2006. 194 с.
6. Мартос С.А. Семантична деривація як джерело поповнення словникового складу молодіжного сленгу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : збірник наук. праць. Херсон, 2015. Вип. 24. С. 46–50.
7. Стишов О. Особливості суфіксального словотворення іменників-жаргонізмів у сучасній українській мові. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики: Катерині Григорівні Городенській. Київ, 2019. С. 354–363.
8. Віняр Г.М. Спеціалізація словотвірних засобів при деривації кібернетичних термінів (на матеріалі «Енциклопедії кібернетики»). Теорія і прагматика термінологічної лексики : тези доп. Республ. науково-методичної конференції. Київ, 1991. С. 13–14.
9. Кочан І.М. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. Львів, 2016. Вип. 63. С. 277–285.
10. Ментинська І., Наконечна Г. Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології. Проблеми української термінології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2016. Вип. 842. С. 86–91.
11. Ілик Т. Абревіатури та похідні від них у комп’ютерному слензі Лінгвістичні студії : Збірник наук. праць. Донецьк, 2003. Вип. 11. Ч. 2. С. 388–394.
12. Старченко Я.С. Лексико-словотвірні інновації в жарґонах української мови (від середини 80-их років минулого століття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2013. 203 c.
13. Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови. Харків, 2007. 302 с.
14. Нелюба А. До створення Енциклопедії українського словотвору. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики: Катерині Григорівні Городенській. Київ, 2019. С. 345–353.
Published
2020-12-21
How to Cite
Starchenko, Y. S., & Strilets, L. K. (2020). WORD FORMATIVE PROCESSES IN COMPUTER JARGON OF THE UKRAINIAN LANGUAGE. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Philological Sciences, 2(1), 43-50. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-2-6