СПЕЦИФІКА УКРАЇНОМОВНОЇ МЕШАП-ПРОЗИ (НА ТЛІ АМЕРИКАНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ)

  • О. О. Ніколова Запорізький національний університет
  • Я. П. Кравченко Запорізький національний університет
Ключові слова: мешап, культурна традиція, національна специфіка, інтертекстіальність, симулякризація

Анотація

Статтю присвячена вивченню популярного культурного феномену ХХІ ст. – мешапу (провідні риси: синтез відомого тексту/історичного контексту з елементами масової культури, комічний модус, симулякризація, абсурд, настанова на руйнування канонів). Увага зосереджена на визначенні національних особливостей сучасної україномовної мешап-прози шляхом співставлення з досягненнями європейської та американської літератури. Аналіз стану вивчення цього питання у вітчизняній науці дає змогу аргументувати актуальність проблеми, а використання порівняльної методології – чітко визначити специфічні риси романів «Із сьомого дна» Я. Бакалець, Я. Яріша та «Нечуй. Немов. Небач» П. Яценка на тлі зарубіжної традиції: звернення до знакових подій та постатей національної історії, зображення боротьби за національні цінності, трагічний та ідеологічно- дидактичний характер, інтелектуальність, тенденція до «олюднення монстрів», увага до жіночих образів, специфічна симулякризація. Доведено художню цінність і самобутність україномовного мешапу. Романи Я. Бакалець, Я. Яріша та П. Яценка, з одного боку, подібні до американо-європейських зразків мешапу, створених за схемою «історична особистість + монстри», а з іншого – виразно демонструють специфіку: змальовують події та постаті відомих особистостей української історії, культури, акцентуючи на важливості боротьби за національні цінності, мають трагічний та ідеологічно-дидактичний характер, складний інтертекст, зображують надмірно антропоморфних інферналів, особливу роль відводять жіночим образам, мотивам підміни/удавання/невпізнання в дусі постмодерністської симулякризації. Україномовна мешап-проза переконливо засвідчує тенденцію оригінальної трансформації традицій зарубіжної культури відповідно до потреб українського суспільства ХХІ ст.

Посилання

1. Cohen A. Mr. Darcy Woos Elizabeth Bennet While Zombies Attack. New York Times. 2009. 14 April. Р. 12.
2. Сараскина Л. Мэшап-компиляции и мэшап-экранизации как мозговой штурм классических романов. Наука телевидения. 2016. № 4. С. 22–48.
3. Murphy J. Remix Culture and the Literary Mashup. Alluvium. 2013. № 2. Р. 25. URL: http://dx.doi.org/10.7766/alluvium.v2.2.02.
4. Невский Б. Литературный сэконд-хенд. Мэшап – дитя нового века. Мир фантастики. 2011. № 10. URL: http://www.mirf.ru/Articles/art4953.htm.
5. Сапронова В. Литературный мешап: за или против? Вестник Московского государственного университета печати. 2011. № 8. С. 60–65. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-meshap-zaili-protiv.
6. Гурдуз А. Mешап-проза: історія гри з історією. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки. 2013. Вип. 4. С. 44–48.
7. Гурдуз А. Історія, міф і гра в романі Ярослави Бакалець і Ярослава Яріша «Із сьомого дна». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 2. С. 101–108.
8. Філоненко С. Джейн Остін, зомбі та гігантські восьминоги: пригоди класики в мешап-романах. Мільйон історій: поетика пригод в літературі та медіа. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2016. С. 168.
9. Орлова О. Мешап: відвертий непотріб чи нове слово в літературі? URL: https://uamodna.com/articles/mashup-vidvertyy-nepotrib-chy-nove-slovo-v-literaturi/.
10. Черный И. Жанровая специфика романа Г. Л. Олди «Шерлок Холмс против марсиан». Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. Вип. 1152. С. 285–292.
11. Бакалець Я., Яріш Я. Із сьомого дна. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. 237 с.
12. Яценко П. Нечуй. Немов. Небач. Львів : Піраміда, 2017. 148 с.
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Ніколова, О. О., & Кравченко, Я. П. (2021). СПЕЦИФІКА УКРАЇНОМОВНОЇ МЕШАП-ПРОЗИ (НА ТЛІ АМЕРИКАНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ). Мова. Література. Фольклор, (2), 189-194. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-2-27