ЖАНРОВІ ЕКСПЕРИМЕНТИ К. ТУР-КОНОВАЛОВА В КІНОРОМАНІ «КРУТИ 1918»

Ключові слова: документальність, кіно, кінокадр, література, монтаж кадрів, роман, симультанність

Анотація

Кінороман – специфічно синтетичний жанр, який з’явився наприкінці 30-х років ХХ ст., коли німе кіно поступилося звуковому. Це експериментальна форма роману, що виникла як утілення ідеї про те, що мистецтво мусить бути синкретичним. Зазвичай такий твір поєднує у собі засоби кіно й літератури та зорієнтований на екранізацію. К. Тур-Коновалов – український сценарист і режисер, який зумів кінематографічний досвід перенести на літературу, а літературний – у сферу кіно. Сьогодні К. Тур-Коновалов відомий як автор кінороманів «Режисер» (у співавторстві з Д. Замрієм і О. Лісовиковою ), «Художник» (у співавторстві з Д. Замрієм) та «Крути 1918». Питання творчої манери К. Тур-Коновалова є актуальним і мало вивченим. Мета статті: проаналізувати особливості кінематографічного письма К. Тур-Коновалова в кіноромані «Крути 1918». З’ясовано, що кінороман створений зі свідомою орієнтацією на певні кінематографічні прийоми оповіді: поділ дії на короткі епізоди, лаконічність діалогів та авторських пояснень, монтажний характер епізодів тощо. Композиція твору вільна, відображає наявність трьох часових площин: теперішнього, минулого та майбутнього. Основну увагу зосереджено на моделюванні історичної правди у творі, насамперед у передмовах, які нагадують своєрідні документальні довідки про давно минулі часи і пояснюють роль України на міжнародній арені, інтродукціях, які знайомлять із документальними свідченнями учасників і очевидців подій під Крутами, та післямові, яка оповідає про подальшу долю нерозстріляних студентів. Достовірності кінороману сприяє введення в сюжетну канву відомих особистостей (А. Гончаренко, М. Грушевський, С. Петлюра, В. Пипський, М. Муравйов та ін.). Зауважено, що розлогих портретних характеристик персонажів у творі немає, оскільки головною метою автора було вплинути на уяву читача, візуалізуючи лише окремі деталі в образах персонажів. Лише зрідка натрапляємо на внутрішні роздуми героїв. Сюжет розкривається через вчинки персонажів, їхні діалоги. Окремі сцени (своєрідні кінокадри) описано лаконічно, їх легко уявити. Указано, що події кінороману сконцентровано у часі і просторі. Наголошено на таких жанрових елементах, як: авторське втручання в перебіг зображуваних подій (наявність різного ґатунку повідомлень, коментарів, відступів, біографічних довідок), одночасне використання кількох прийомів художнього зображення (симультанність), особлива колористичність. Жанрові експерименти К. Тур-Коновалова відбуваються на межі літератури і кіно.

Посилання

1. Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. Т. 1 : А (аба) – Л (лямент). 608 с.
2. Клочек Г. «Кінематографізм» Тараса Шевченка в контексті інтерактивних стосунків. Наукові записки: Художня література і кінематограф: проблеми інтерпретації : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 04–07 квітня 2012 р. Вип. 110. Серія «Філологічні науки (літературознавство)». Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. С. 3–15. URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/nauk_zapiski/filology/v110.pdf (дата звернення: 15.09.2022).
3. Бобрик Д. Бій з «Червоним Наполеоном». Український дім. 2019. Ч. 1(93).
4. Руккас А. «Крути-1918». Де закінчується історія й починається вигадка? URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2019/02/21/153681/ (дата звернення: 15.09.2022).
5. Попіль Д. «Крути 1918 – вчимося пам’ятати разом». Наше слово. 2019. № 22. URL: https://naszeslowo.pl/kruti-1918-vchimosya-pamyatati-razom/ (дата звернення: 10.10.2022).
6. Степановська Я. «Крути 1918». Найцікавіші факти про головний історичний фільм цього року. URL: https://glavcom.ua/country/culture/kruti-1918-naycikavishi-fakti-pro-golovniy-istorichniy-filmcogo-roku-566803.html (дата звернення: 10.08.2019).
7. Шурхало Д. Фільм «Крути 1918»: що лишилося від реальних подій? Бесіда з істориком Віталієм Скальським. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29773978.html (дата звернення: 11.12.2022).
8. Тур-Коновалов К. Крути 1918 : кінороман. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 224 с.
9. Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : Академія, 2007. Т. 2 : М (Маадай-Кара) – Я (я-форма). 624 с.
Опубліковано
2023-04-19
Як цитувати
Проценко, О. А. (2023). ЖАНРОВІ ЕКСПЕРИМЕНТИ К. ТУР-КОНОВАЛОВА В КІНОРОМАНІ «КРУТИ 1918». Мова. Література. Фольклор, (2), 111-116. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-2-14
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО