ПОВІСТЬ СВЯТОМИРА-МИХАЙЛА ФОСТУНА «ЗВІДУНИ СТЕПОВИХ КОГОРТ»: ЛІТЕРАТУРНА ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Ключові слова: історична пам’ять, історична повість, війна, конфлікт, мир, образ

Анотація

У статті досліджено літературну версію української історичної пам’яті у творі Святомира-Михайла Фостуна «Звідуни степових когорт». Проаналізовано історичну основу повісті – участь українського козацтва в Тридцятилітній війні (1618–1648 рр.) на боці Франції проти Іспанії. Основним героєм історичної повісті є Богдан Хмельницький. Автор розкриває його наміри щодо політичної ситуації, яка склалася навколо українських земель. За допомогою розширення художнього простору автор залучає європейських політиків у процес щодо вирішення долі українців. Діалог, уміло використаний письменником, дав можливість показати рівноправність козацького лідера у веденні політичної боротьби в Європі. Доведено, що образ Богдана Хмельницького був найбільш заполітизованим, спочатку царською росією, згодом і радянським союзом, як результат – є об’єктом комеморативного поклоніння в Україні. Святомир-Михайло Фостун відновлює історичну пам’ять, спростовує ідею радянської ідеології про запеклу ненависть українців до поляків, зображує та обґрунтовує багатовекторну політику козацького лідера, спрямовану на пошук сильнішого союзника в боротьбі за права українського козацтва. Чільне місце у творі посідає проблема війни і миру, конфлікту і його вирішення. Якщо Тридцятилітню війну в Європі змальовано автором безпрецедентно, то протистояння з Польщею передано як конфлікт із шляхтою із-за утисків українського народу. Розв’язання його Богдан Хмельницький убачає в умілій політичній боротьбі. Не останню роль у цьому виконують козацькі звідуни – вуха і очі Богдана Хмельницького: Мрозовицький, Верещака, Капуста, Чугаєнко, Дубенко, Боровицький, Деревецький та ін. Натомість як стихію автор зображує війну в Європі, яку ототожнює зі звіром. У статті проаналізовано прадавній образ степу як носія памяттєвих смислів і мотивів. Семантика образу степу виражено у творі в смислах: природно-географічний (земля, на якій живуть козаки, яка входить до складу Речі Посполитої), енергетичний (степ, який живить козака), філософський (символізує волю, свободу), націєтворчий (здобуття незалежності).

Посилання

1. Войтович Л.В. Проблеми участі українського козацтва у тридцятилітній війні. Військово-науковий вісник. 2020. № 34. С. 129–148. URL: http://vnv.asv.gov.ua/article/view/220316
2. Жулинський М. «У нас є всі можливості сказати повну правду». Історична правда. 2023. 29 січня, 16:12 неділя. URL: https://www.istpravda.com.ua/digest/2016/01/18/148866/
3. Сторінки історії / Як козаки мушкетерів виручили. Українські асоціації в Іспанії. URL: https://ucranianosenmadrid.com/storinky-istoriji-yak-kozaky-mushketeriv-vyruchyly/
4. Лущій С. Романістика української діаспори 1960–1980 років: проблематика жанрово-стильові парадигми: Джура, 2017. 412 с.
5. Пам’ятник Богданові Хмельницькому (Київ). ВікіпедіЯ. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пам%27ятник_Богданові_Хмельницькому_(Київ).
6. Солдатенко В. Міністерство освіти і науки України. Науково-дослідний інститут українознавства. URL: http://ndiu.org.ua/index.php/component/content/article/102-2009-08-31-13-55-49/1721-2012-05-14-10-14-07
7. Ткаченко І.А. Степові мотиви в українському фольклорі: історіософський ракурс (на прикладі історичного епосу). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя. 2008. 226–230. URL: https://web.znu.edu.ua › fil_2008_1_2 › tkach
8. Ціватий В. Європейські зовнішні справи і дипломатія середини XVII століття: інституціональні дилеми Вестфальського конгресу і Вестфальського миру. Зовнішні справи. 2022. Том 32, № 6. URL: https://uaforeignaffairs.com/uk/journal-article/13
9. Фостун Святомир. М. Звідуни степових когорт: історична повість. Видавництво Юліана Середяка. Буенос-Айрес, 1972. 186 с.
10. Hutton P.H. History as an Art of Memory. Hanover–London, 1993. 255 p.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Богданова, М. М. (2023). ПОВІСТЬ СВЯТОМИРА-МИХАЙЛА ФОСТУНА «ЗВІДУНИ СТЕПОВИХ КОГОРТ»: ЛІТЕРАТУРНА ВЕРСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 74-81. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-10
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО