МІЖ «МРІЮ» І «ВІРЮ»: ХУДОЖНІЙ СВІТ ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЛІПКАНА

Ключові слова: метамодерн, «нова щирість», емоційне переживання, суб’єктивна манера викладу, духовнотворчі маркери

Анотація

У статті розглянуті деякі особливості поетичної манери Володимира Ліпкана. Серед багатьох творів, що формують окремі тематичні цикли, більш детально розглянуті вірші, у яких втілена посилена емоційність вислову переживань, особистого досвіду автора, його категоричні оцінні судження з актуальних сьогочасних проблем. Поезія Володимира Ліпкана становить цікавий сегмент сучасного горизонту в гуманітаристиці. Дедалі більше свідчень того, що мета новітнього пошуку відповідей на сутнісні питання людського буття зосереджена в процесі роздумів, сумнівів, аналізу і висновків, а не факту наявності деякої відповіді, що важливим елементом такої важливої відповіді стають, передусім, відчуття чи переживання – і при цьому саме емоційний контекст є більш цінним, аніж знання й розуміння. Вірші В. Ліпкана стали частиною культурної домінанти сучасності, сенс якої полягає в особливій артикуляції відчуттів – тому найкоротшому шляху, який має подолати «нова щирість» метамодерну. Прочитання і осмислення поезії засвідчує особистісне сприймання згенерованої енергії змін, їх оцінку та переживання. У світі художніх образів простежено, що сугестія поетичного слова відіграє надзвичайно важливу роль. Зосереджуючись на ліричному героєві, читач має цілковиту свободу для рецепції та інтерпретації, для встановлення смислових алюзій, для особистісного переживання ціннісних маркерів, котрі надає автор. Володимир Ліпкан творить простір поетичного світопереживання, він є автором значного доробку якнайширшої тематичної палітри. Серед творів відзначаємо тексти інтимної, сугестивно-психологічної, медитативної, громадянської, філософської лірики; авторові належать також твори, включені в рубрики «наукової», «фінансової», «політичної» поезії. Поезія Володимира Ліпкана моделює ліричного героя з оригінальним світоглядом, ціннісними пріоритетами, життєвими настановами й очікуваннями, водночас відверто і щиро структуруючи почуття, концентруючи певний емоційний стан чи відтворюючи певний настрій. Окрема увага зосереджена на віршованому циклі за мотивами «Цвіту яблуні» Михайла Коцюбинського, на специфіці стурктурування викладу та символіці образів.

Посилання

1. Manifesto for The New Sincerity. Maximum Fun. 2006. URL: https://maximumfun.org/ news/manifestofor-new-sincerity/
2. Misunderstandings and clarifications. Vermeulen, Timotheus, Akker, Robin van den. Notes on Metamodernism. Theory. 2015. URL: http://www.metamodernism.com/2015/06/03/ misunderstandings-and-clarifications/
3. Vermeulen T., Akker R. van den. Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/jac.v2i0.5677
4. Terner L. Metamodernist Manifesto. 2011. URL: http://www.metamodernism.org/
5. Yousef, T. (2017). Modernism, Postmodernism, and Metamodernism: A Critique. International Journal of Language and Literature. June 2017. Vol. 5. No. 1. DOI: 10.15640/ijll.v5n1a5
6. Поезія. lipkan.com. URL: https://www.lipkan.com/category/poeziya/
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Мацевко-Бекерська, Л. В. (2023). МІЖ «МРІЮ» І «ВІРЮ»: ХУДОЖНІЙ СВІТ ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ЛІПКАНА. Мова. Література. Фольклор, (1), 96-102. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-13
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО