ХАРКІВСЬКИЙ РОМАНТИЗМ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ

Ключові слова: історична пам’ять, творча реконструкція, фольклор, харківський романтизм, рольова поезія, національна ідентичність, міф

Анотація

У статті порушено актуальну проблему співвідношення літератури й національного життя. Об’єктом вивчення є художні та наукові практики раннього українського романтизму. Особливу увагу приділено національному аспекту: пошуку конфігурації української ідентичності в непростих умовах бездержавності та імперського культурного домінування. В осмисленні раннього романтизму важливим моментом є його тісний зв’язок із науковим та системно організованим університетським середовищем, у якому було сформовано певний тип романтичних зацікавлень, заснований на поєднанні й погодженні дослідницьких і творчих інтересів. Саме такий комплекс дозволив харківським романтикам розгорнути поряд із літературною активну видавничу діяльність. Логічним кроком у романтичному самовираженні стала схильність до цензурування народних творів, що мотивувалася прагненням адаптувати народну спадщину до уявлень романтизму. Властиві романтизму ідеї свободи та індивідуалізму були використані харківськими вченими й поетами університетського кола для творчого обґрунтування понять національної свободи й національного характеру. У статті окремо розглянуто питання, що стосується осмислення й інтерпретації народного слова в романтичному дискурсі. Запропоновано гіпотезу щодо спорідненості між записами народних творів, які мають авторські інтерполяції, та художньою природою рольової романтичної поезії. Уточнено загальну образну картину раннього українського романтизму та її національну специфіку. Вказано на естетичну і психологічну залежність поетів-романтиків від усталених ролей народнопоетичного походження, а також на творчу інтерпретацію, функції і значення цих ролей в аспекті самопізнання й вироблення національної ідентичності. Визначено своєрідність використання певних історичних джерел та фактів у творчій діяльності поетів-харків’ян, з’ясовано особливості літературного осмислення козацького минулого та його залучення до романтичного міфу України. Враховано контакти українських романтиків із західними слов’янами, звернено увагу на сильні і слабкі сторони харківського романтизму, виявлені у процесі формування національного міфу.

Посилання

1. Блик О. Формування світогляду Миколи Костомарова крізь призму біографічного методу. Дивослово. 2015. № 2. С. 48–52.
2. Бовсунівська Т. Український романтизм : Теогонічна систематизація. Тернопіль : Крок, 2019. 213 с.
3. Костомаров М. Исторические произведения. Автобиография. Київ : Либідь, 1990. 736 с.
4. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. 384 с.
5. Максимович М. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. Москва. 1827. С. I–XXXVI.
6. Плохій С. Брама Європи. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 496 с.
7. Рассел Б. Історія західної філософії / пер. з англ. Ю. Лісняк, П. Таращук. Київ : Основи, 1995. 759 с.
8. Свириденко О. Жанрові грані листа в теоретичному дискурсі українського романтизму. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2018. № 2. С. 111–116.
9. Харківська школа романтиків / Вступні статті, редакція і примітки А. Шамрая. Харків : Державне видавництво України, 1930. Т. 1. 280 с.
10. Ясь О. Багатоликий Микола Костомаров. Київ : Либідь, 2018. 304 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Борзенко, О. І. (2023). ХАРКІВСЬКИЙ РОМАНТИЗМ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ. Мова. Література. Фольклор, (2), 33-38. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-5
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО