АРХЕТИПИ, СЮЖЕТИ Й ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В ПОЕЗІЇ ГАЛІ МАЗУРЕНКО

Ключові слова: Празька школа, міфокритика, міфокритичний аналіз, архетип, міфологічні сюжети й образи

Анотація

Актуалізація архетипів, сюжетів і образів давньої української міфології притаманна багатьом поетам Празької школи, зокрема Галині Мазуренко, творчість якої стала непересічним явищем українського літературного процесу в еміграції. Нарівні зі Святим Письмом, античною міфологією і східною (насамперед буддистською) філософією українська міфологія стала однією з підвалин світогляду мисткині. Аналіз архетипів, сюжетів і образів давньої української міфології дає змогу цілісно й адекватно інтерпретувати її тексти, детальніше розкрити їх художню цінність, дослідити авторське новаторство письменниці. Тож методом міфокритичного (архетипного) аналізу, зокрема шляхом виокремлення міфологем – найменших одиниць змісту, які можуть відсилати до тексту давньої української міфології та стоять у сильній позиції в тексті, – досліджений доступний творчий доробок Галини Мазуренко, насамперед тексти «празького» періоду, які увійшли до збірок «Акварели» (1926), «Стежка» (1939), «Вогні» (1939) й «Снігоцвіти» (1941). У «лондонський» період творчості Г. Мазуренко актуалізація давньої української міфології є доволі рідкісною, тож її роль у текстах поетки слабне. В «Акварелах» Галина Мазуренко актуалізує українську демонологію в образах мавок, лісунів та інших мешканців лісу, тоді як у більш пізніх збірках, як-от «Стежка» і «Вогні», вона глибинно осмислює образи сонця й вогню, темряви, води (як помежів’я), Вирію (як простору, звідки ми приходимо у світ і куди повертаємось), а також архетип Великої Матері, реалізований в образах землі, яка дає життя і забирає, землі-годувальниці, безплідної землі й архетип смерті, яка приходить, аби визволити ліричну героїню з безвиході тощо. Усі вони стали однією з кількох підвалин, на які спирається художня картина світу поетки і художниці Галі Мазуренко.

Посилання

1. Воґлер Кр. Подорож письменника: міфологічна структура для письменників / пер. з англ. Я. Машико. Київ : ArtHuss, 2023. 528 с.
2. Войтович В. Українське міфологієзнавство. Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2016. 240 с.
3. Еко У. Поетика відкритого твору / пер. з іт. У. Головацької. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 408–417.
4. Качуровський І. Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. Мюнхен : Ukrainische Freie Universität, 2002. 797 с.
5. Кемпбелл Дж. Тисячоликий герой / пер. з англ. О. Мокровольського. Львів : Terra incognita, 2020. 416 с.
6. Ковалів Ю. Історія української літератури. Кін. XIX – поч. XXI ст. : У 10 т. Т. 6: На розламах міжвоєнного двадцятиліття. Київ : ВЦ «Академія», 2019. 528 с.
7. Мазуренко Г. Акварели. Прага : Дніпрові пороги, 1926. 32 с.
8. Мазуренко Г. Вогні. Прага : Дніпрові пороги, 1939. 32 с.
9. Мазуренко Г. Снігоцвіти. Прага : Пробоєм, 1941. 46 с.
10. Мазуренко Г. Стежка. Прага : Дніпрові пороги, 1939. 48 с.
11. Неврлий М. Празька поетична школа. Слово і Час. 2011. № 12. С. 4–11.
12. Огієнко І. Дохристиянські вірування українського народу. Вінніпег, 1981. 424 с.
13. Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи : монографія. Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. 344 с.
14. Салига Т. Високе світло: Літературно-критичні студії. Львів : Каменяр; Мюнхен : УВУ, 1994. 270 с.
15. Скуратівський В. Русалії. Київ : Довіра, 1996. 734 с.
16. Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори. Київ : Ярославів Вал, 2006. 726 с.
17. Фрай Н. Архетипний аналіз: Теорія мітів / пер. з англ. Л. Онишкевич. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. століття / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 111–133.
18. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Нові висновки / пер. із нім. П. Таращука. Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2021. 552 с.
19. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме / пер. із нім. К. Котюк; наук. ред. укр. видання О. Фешовець. 2-ге вид. Львів : Астролябія, 2018. 608 с.
20. Eliade M. Myth and reality. Harper & Row, Publishers. New York and Evanston, 1963. 204 pp.
21. Frazer J.G. The Golden Bough. London : Macmillan and Co, 1923. 756 p.
22. Frye N. Anatomy of criticism. Four essays. Princeton University Press. Princeton and Oxford. 2000. 408 р.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Колодій, В. С. (2023). АРХЕТИПИ, СЮЖЕТИ Й ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ В ПОЕЗІЇ ГАЛІ МАЗУРЕНКО. Мова. Література. Фольклор, (2), 39-45. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-6
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО