ЛІТЕРАТУРНА ГЕРМЕНЕВТИКА ДМИТРА ДОНЦОВА: ЕСТЕТИКО-НАЦІОСОФСЬКИЙ ВЕКТОР

  • В.В. Колкутіна
Ключові слова: герменевтика, націософія, національна ідея, Т.Шевченко, Д.Донцов, естетика

Анотація

У статті вивчається проблема літературної герменевтики Д.Донцова в естетико-онтологічному вимірі. На матеріалі шевченкознавчих студій публіциста (переважно статті “Козак із міліона свинопасів”) порушуються питання сутності націологічної герменевтики, національної ідеї як квінтесенції націоцентричного світогляду дослідника, розглядаються типи Шевченкових героїв, окреслюється предмет шевченкознавчого дослідження.

Посилання

1. Гадамер Г.Ґ. Актуальність прекрасного. Герменевтика і поетика: Вибрані твори. Київ : Юніверс, 2001. С. 51-99.
2. Гадамер Г.Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори. Київ : Юніверс, 2001. 288 с.
3. Донцов Д. Козак з міліона свинопасів. Вісник. 1935. Річник 3. Т. 2. Книжка 5. С. 97-106.
4. Донцов Д. Літературна есеїстика. Дрогобич : Відродження, 2009. 688 с.
5. Іванишин П. Політична герменевтика Д.Донцова і Є.Маланюка: теоретичні підстави експлікації. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Нац. авіац. ун-т. Київ, 2003. С. 196-204.
6. Квіт С. Основи герменевтики: навч. посіб. Київ : KM Академія, 2003. 192 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Колкутіна, В. (2018). ЛІТЕРАТУРНА ГЕРМЕНЕВТИКА ДМИТРА ДОНЦОВА: ЕСТЕТИКО-НАЦІОСОФСЬКИЙ ВЕКТОР. Мова. Література. Фольклор, (1), 5-10. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/572