“ПІДНІМЕМ СОНЦЕ НАШОЇ ЛЮБОВІ”: МОТИВ КОХАННЯ ТА ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО В ЛІРИЦІ В. ЧАБАНЕНКА

  • Т. В. Хом’як
Ключові слова: автор, гіпербола, інтимна лірика, ліричний герой, метафора, символ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інтимної лірики В. А. Чабаненка. Визначено місце інтимної лірики серед інших мотивів поезії автора. Розкрито характер ліричного героя, виокремлено поетикальні засоби художнього моделювання почуття кохання в поезії В. Чабаненка.

Посилання

1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. Эстетика словесного творчества : сб. избр. трудов. Москва, 1979. С. 7–181.
2. Гинзбург Л. Я. О лирике. Москва-Ленинград : Советский писатель, 1964. 384 с.
3. Захарченко А. Наче в юність поринули… Запорізька правда. 2000. 2 листопада.
4. Захарченко А. Мотив пошуку долі. Дзвін. 2005. № 9. С. 143–144.
5. Корман Б. О. Литературоведческие термины по проблеме автора. Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. С. 39–54.
6. Зубрицька М. Поетика погляду в збірці Івана Франка “Зів’яле листя”: рецептивно-естетична інтерпретація. Олександр Галич – особистість, учений, громадянин : зб. наук. праць, присвяч. 60-річчю д. філол. н., проф., заслуж. діяча, науки і техніки України Олександра Галича. Луганськ, 2008. С. 109–120.
7. Микитів Г. В. Репрезентація архетипного слова-символу “степ” у поетичній картині світу В. Чабаненка. Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми. Запоріжжя, 2016. С. 91–94.
8. Сірик С. Образ України у мовно-художній системі В. А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки “Оратанія”). Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. Запоріжжя, 2015. Вип 11. С. 96–107.
9. Славутич Яр. Оратанія – Україна. Запорозька Січ. 2004. 24 липня. С. 5.
10. Слижук О. Літературне краєзнавство Запоріжжя й шкільна літературна освіта: аспекти взаємодії. Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. cтатей. Полтава, 2011. С. 281–288.
11. Слижук О. Поетичний доробок В. Чабаненка на уроках літератури рідного краю. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. Запоріжжя, 2015. Вип. 11. С. 107–125.
12. Хом’як Т. Його привітав Яр Славутич. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори. Запоріжжя, 2008. Вип. 6. С. 265–273.
13. Хом’як Т., Шевченко Т. У вічному двобої. Просто. Український тижневик Запоріжжя. Запоріжжя, 2007. 6 вересня. С. 20–21.
14. Хом’як Т. В. “Життя людського строки стислі…” (про науковий і творчий доробок В. А. Чабаненка). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2007. № 2. С. 5–9.
15. Хом’як Т. В. Модель світу-України крізь призму бачення авторського сприйняття в поезії В. Чабаненка. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2015. № 2. С. 156–166.
16. Чабаненко В. А. Січ духовна. Запоріжжя, 2007. 220 с.
17. Чабаненко В. А. Із глибин пам’яті. Автобіографічні спогади. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 148 с.
18. Шевченко Т. Віктор Чабаненко. Письменники Запорізького краю. Запоріжжя, 2002. С. 382–385.
19. Шевченко Т. Величальне слово філософії серця (до 70-річчя від дня народж. проф. В. А. Чабаненка). Українська мова. 2007. № 3. С. 98–104.
20. Юрик П. Грінченко нашого часу. Запорозька Січ. 2007. 11 вересня. С. 6.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Хом’як, Т. В. (2018). “ПІДНІМЕМ СОНЦЕ НАШОЇ ЛЮБОВІ”: МОТИВ КОХАННЯ ТА ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО В ЛІРИЦІ В. ЧАБАНЕНКА. Мова. Література. Фольклор, (1), 28-36. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/576