ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗНАЧЕНЬ ПРИКМЕТНИКА УКР. ГАРЯЧИЙ У ПРОЦЕСІ ФРАЗЕОТВОРЕННЯ

  • Я. В. Бечко
Ключові слова: фразема, фразеотворення, ключове слово, структура, семантема, багатозначність

Анотація

У статті розглядається питання про участь лексико-семантичних варіантів багатозначного прикметника укр. гарячий у фразеотворенні сполук із відповідним ключовим компонентом. Установлюються структурні типи фразеологічних одиниць, щодо яких семантеми досліджуваного прикметника беруть на себе фразеотворчу функцію.

Посилання

1. Верхотурова К. С. Огонь в зеркале русского языка : дисс. …канд. филол. наук : 10.02.01. Екатеринбург, 2009. 213 с.
2. Черниш Т. О. Слова на позначення високої температури (на матеріалі української та польської мов). Польсько-український бюлетень. Київські полоністичні студії. Київ, 2010. Т. 16. С. 482-495.
3. Черниш Т. О. Терміни народної медицини у складі гнізд із коренями на позначення горіння. Кодови словенских култура. Београд, 2008. Броj 10. С. 198-206.
4. Беседовська І. В. Семантична природа сенсорних прикметників на позначення температури в сучасній українській літературній мові (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки). Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Житомир, 2009. № 46. С. 162-165.
5. Schönefeld D. Hot, heiß and gorjachij : A case study of collocations in English, German and Russian. Phraseology and culture in English. New York, 2007. P. 137-180.
6. Бечко Я. В. Функціонування полісемантичних слів із термічним значенням у фразеологічному контексті (на матеріалі англійської, німецької та української мов) : монографія. Умань : Візаві, 2013. 218 с.
7. Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови. Київ : Довіра, 2004. 284 с.
8. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Київ : Либідь, 1993. 768 с.
9. Білоноженко В. М. Словник фразеологізмів української мови. Київ : Наукова думка, 2003. 788 c.
10. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ : Освіта, 1998. 224 с.
11. Олійник І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. Київ : Радянська школа, 1978. 447с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Бечко, Я. В. (2018). ВІДТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗНАЧЕНЬ ПРИКМЕТНИКА УКР. ГАРЯЧИЙ У ПРОЦЕСІ ФРАЗЕОТВОРЕННЯ. Мова. Література. Фольклор, (1), 37-41. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/577