СПЕЦИФІКА ТЕРМІНА В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕМИ Є. МАЛАНЮКА “П’ЯТА СИМФОНІЯ”)

  • І. О. Воронюк
Ключові слова: художнє мовлення, науковий текст, термінолексика, семантичні трансформації, детермінологізація

Анотація

У роботі проаналізовано функціювання термінологічної лексики у поемі Є. Маланюка “П’ята симфонія”, встановлено особливості її використання в художньому мовленні, досліджено процеси детермінологізації. Розкрито потенційні семантичні, стилістичні, емоційно-експресивні можливості спеціальної лексики в контексті літературного твору.

Посилання

1. Карпова В. Термін і художнє слово (Термінологічна лексика в мові сучасної української поезії). Київ : Наукова думка, 1967. 132 с.
2. Рогачова Г. Термін у художньому тексті. URL: http://ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1540/1/Holosovska(Rohachova) Termin%20u%20khudozhnomu%20teksti.pdf.
3. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови: підручник. Київ : Вища школа, 2003. 462 с.
4. Городиловська Г. Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука). Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми української термінології”. 2014. № 791. С. 105–108.
5. Коваль А. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура наукового тексту. Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту, 1970. 306 с.
6. Маланюк Є. Поезії / упоряд. М. Неврлий. Київ : Укр. письменник, 1992. 318 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Воронюк, І. О. (2018). СПЕЦИФІКА ТЕРМІНА В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕМИ Є. МАЛАНЮКА “П’ЯТА СИМФОНІЯ”). Мова. Література. Фольклор, (1), 50-54. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/579