ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН ТА СТРАВ ІЗ НИХ У СИСТЕМІ АНТРОПОНІМІКОНУ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ

  • Ю. І. Фернос
Ключові слова: антропонім, лексико-семантична група, афіксальний спосіб творення, лексико-семантичний спосіб творення, морфолого-синтаксичний спосіб творення

Анотація

Здійснено словотвірно-структурний аналіз сучасних прізвищ Уманщини, похідних від назв злакових рослин та страв із них, з’ясовано продуктивність основних словотвірних моделей. У ході дослідження встановлено, що більшість аналізованих антропонімів утворені лексико-семантичним способом (44 %), друге місце займають назви, що утворені шляхом афіксації (31 %), третє – морфолого-синтаксичні утворення (25 %).

Посилання

1. Січинський В. Чужинці про Україну. Київ : Довіра, 1992. 256 с.
2. Копиленко М. М. Основы этнолингвистики. Алматы : Евразия, 1995. 178 с.
3. Волошинова М. О. Назви страв із борошна в українських східнослобожанських говірках. Лінгвістика. Луганськ, 2011. № 1 (22). C. 32-41.
4. Дроботенко В. Семантика назв весільного хліба в східно-степових говірках. Лінгвістичні студії. Зб. наук. пр. Донецьк, 1997. Вип. 3. 632 с.
5. Ґоца Е. Назви хлібних виробів в українських говорах Карпат. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Ужгород, 2001. Вип. 4. С. 194-197.
6. Мазур Г. Найменування великоднього хліба в українських говірках Карпат. Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Львів, 2000. С. 157-165.
7. Турчин Є. Лексична реалізація мікрополя “частини хлібини” в українських говорах. Структурні рівні українських говорів / під. ред. І. Матвіяса. Київ : Наук. думка, 1985. С. 146-165.
8. Фаріон І. Д. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVІІІ-початку ХІХ століття (з етимологічним словником). Львів ׃ Літопис, 2001. 371с.
9. Желєзняк І. М. Світоглядний код слов’янської антропонімної лексики. Актуальні питання антропоніміки / під. ред. І. В. Єфименко. Київ, 2005. С. 76-88.
10. Svoboda J. Staročeská osobní jména a naše príjmení. Praha, 1964. 319 s.
11. Словарь української мови : у 4 т. / за ред. Б. Грінченка. Київ, 1907-1909. Т. I – IV.
12. Худаш М. Л., Демчук М. О. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення). Київ : Наукова думка, 1991. 267 с.
13. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / ред. кол. : О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. Київ : Наук. думка, 1982. 2012. Т. І – VII.
14. Новий словник української мови : у 3 т. / за ред. В. Яременка, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2004. Т. І – ІІІ.
15. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
16. Словотвір сучасної української літературної мови / ред. кол. М. А. Жовтобрюх та ін. Київ : Наук. думка, 1979. 408 с.
17. Илчев С. Речник на личите и фамилни имена у българите. София : БАН, 1969. 628 с.
18. Словник української мови : в 11 т. / ред. кол. : І. К. Білодід та ін. Київ : Наукова думка, 1970 – 1980. Т. I – XI.
19. Бірыла М. В. Беларускія антрапанімія. Мінськ : Навука і техніка, 1969. 504 с.
20. Даль В. Словарь живого великорусского языка. Москва : Просвещение, 1978 – 1980. Т. І – ІV.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Фернос, Ю. І. (2018). ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН ТА СТРАВ ІЗ НИХ У СИСТЕМІ АНТРОПОНІМІКОНУ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 121-125. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/590