ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ ДЕНА БРАУНА (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ РОМАНІВ ПРО ПРОФЕСОРА ЛЕНҐДОНА)

  • О. О. Черник
Ключові слова: афоризм, ідіостиль, лексико-семантичні особливості, прагматична настанова, концепт

Анотація

У статті розглядається афористичність як елемент ідіостилю Дена Брауна, оскільки афоризми відтворюють мовні здібності автора створювати стислий та експресивний текст, а також здатні влучно виражати ідеї письменника. Увага приділяється лексико-семантичним особливостям авторських афоризмів Дена Брауна, аналізуються прагматичні настанови і фрагмент мовної картини світу письменника (ключові концепти), які репрезентуються цими короткими висловами.

Посилання

1. Анастасьєва О. А. Англомовний афоризм. Прагмастилістичний та когнітивний аспекти : дис. ... канд. філол наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 237 с.
2. Байкова Ю. С. Афористичность как элемент идиостиля Е. А. Евтушенко : дисс. ... канд. филол наук : 10.02.01. Абакан, 2017. с. 183
3. Еленевская М. Н. Структура и функции афоризма (на материале английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Ленинград, 1983. 166 с.
4. Иванов Е. Е. Лингвистика афоризма. Могилев, 2016. 156 с.
5. Калашникова Н. М. Афористичность как черта идиостиля В. Токаревой : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Ростов-на-Дону, 2004. 28 с.
6. Крячков Д. А. Языковой афоризм как средство репрезентации говорящего в американском политическом дискурсе (на материале избирательной компании 2000г.) : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.04. Москва, 2002. 24 с.
7. Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. Москва : Наука, 1990. 419 с.
8. Brown D. Angels & Demons. London : Transworld Publishers, 2016, 636 p.
9. Brown D. Inferno. London : Transworld Publishers, 2013. 480 p.
10. Brown D. The Da Vinci Code. London : Corgi, 2004. 608 p.
11. Brown D. The Lost Symbol. London : Transworld Publishers, 2009. 604 p.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Черник, О. О. (2018). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ, ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АФОРИЗМІВ ДЕНА БРАУНА (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ РОМАНІВ ПРО ПРОФЕСОРА ЛЕНҐДОНА). Мова. Література. Фольклор, (1), 137-142. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/593