ЗАПОРОЗЬКА СІЧ ЯК ЕТНООБРАЗ У РОМАНІ Ф. В. БУЛГАРІНА “ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ”

  • Т. М. Марченко
Ключові слова: етнообраз, національний образ, історичний роман, романтизм, сюжет

Анотація

У статті розглянуто основні засоби творення одного з центральних у російській літературі українських етнообразів –Запорозької Січі. Фрагменти твору, присвячені її зображенню, визнані критиками та літературознавцями найбільшою творчою удачею автора. Етнообраз містить історико-географічні, етнографічні, побутові, морально описові складові, є важливою часткою у відтворенні екзотичних уявлень про Україну в романтичній картині світу автора. Запорозька Січ –символбезмежної вольниці, потужної, стихійної воїнської сили. Автор статті дотримується притаманних для сучасної ейдології та імагології підходів, згідно з якими поняття “етнообраз” корелює з терміном “національний образ світу”. Він конструює не тільки індивідуальні риси, але й етнічну ідентичність зображуваного персонажа, ландшафту, явища, історичної епохи, подаючи деякі його ознаки як типові для певної країни, притаманні для цілого народу в ситуації міжкультурного діалогу і взаємного пізнання.

Посилання

1. Будний В. Порівняльне літературознавство / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 430 с.
2. Булгарин Ф. В. Дмитрий Самозванец. Ист. роман [Электронный ресурс] / Под общ. ред. и с примеч. С. Ю. Баранова. – Вологда : ПФ “Полиграфист”, 1994. – Режим доступа : az.lib.ru/b/bulgarin_f_w/text_0260.shtml
3. Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос / Г. Д. Гачев. – М. : Культура, 1995. – 480 с.
4. Жаринов Е. В. Романтическая беллетристика в России. Исторический роман и повесть [Электронный ресурс] / Е. В. Жаринов. ‒ Режим доступа : www.samopiska.ru/main_dsp.php
5. Хаткова И. Н. Историческая тема в русской литературе 1830-х годов и романы Ф. В. Булгарина / И. Н. Хаткова // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2 : Филология и искусствоведение. – 2010. – Вып.1. – С. 15-26.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Марченко, Т. М. (2017). ЗАПОРОЗЬКА СІЧ ЯК ЕТНООБРАЗ У РОМАНІ Ф. В. БУЛГАРІНА “ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ”. Мова. Література. Фольклор, (1), 11-16. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/624