ХУДОЖНІЙ СВІТ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ ТА ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНІВ ВОЛОДИМИРА ЄШКІЛЄВА

  • М. М. Хорошков
  • Т. С. Тютюма
Ключові слова: науково-фантастичний роман, детективний роман, постмодерна проза, художній світ

Анотація

Стаття присвячена осмисленню художніх особливостей романів Володимира Єшкілєва “Тінь попередника”, “Гніздо”, а також “Побачити Алькор”. Обрані для дослідження романи – яскраві зразки жанрів наукової фантастики та детективу з притаманними постмодерній популярній белетристиці ознаками: інтригуючий сюжет, схильність до провокацій, активна міфотворчість, експлуатація “масонської” теми, езотеричних знань і вчень, “таємної” історії людства, загадок історії тощо. Водночас, художні тексти письменника розширюють жанрові межі сучасної прози, популяризуючи українську літературу з-поміж широкої читацької аудиторії.

 

Посилання

1. Костюк В. І. Поетика фрагменту і художня цілісність твору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 / НАН України ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2000. – 17 с.
2. Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / Илья Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 255 с
3. Гольник Оксана Прийом реплікації як спосіб авторської нарації у романі В. Єшкілева “Усі кути трикутника” / Оксана Гольник // Studia Methodologica : збірник наукових праць / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil ; Editorial Board: N. Poplavs’ka, M. Tkachuk, T. Oliynyk. – Ternopil : TNPU, 2015. – Issue 40 : Пам’яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка (1937-2014). – С. 323–328.
4. Символіка кольорів – електронний ресурс http://about-ukraine.com/simvolika-koloriv/
5. Наталя Дудко. Володимир Єшкілєв: “Майбутнє буде більш жорстким, тоталітарним і менш гуманним” // Ратуша: сайт газети Львівської міської ради. – Режим доступу: http: //gk-press.if.ua/x5981/
6. Біла І. Метароман Г. Пагутяк: текст і контекст : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. н.: спеціальність 10.01.01 - українська література / І. Біла. – Дніпропетровськ, 2011. – 22 с.
7. Новиченко Л. Вчора. Сьогодні. Завтра. – У кн. : Проблеми. Жанри. Майстерність. – К. : Рад. Письменник, 1976. – Вип. 1. – С. 10-36.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Хорошков, М. М., & Тютюма, Т. С. (2017). ХУДОЖНІЙ СВІТ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ ТА ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНІВ ВОЛОДИМИРА ЄШКІЛЄВА. Мова. Література. Фольклор, (1), 58-63. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/632