ВІДРОДЖЕННЯ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ФОНІ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО НАСТРОЮ В СУСПІЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ

  • В. В. Шевченко
Ключові слова: химерна проза, міфологія, фольклор, патріотичність

Анотація

У статті аналізується взаємозв’язок підйому національно-патріотичних настроїв в українському суспільстві та нової хвилі популяризації химерної прози. Подається список імен учених, які присвячували свої праці згаданій проблемі. Коротко йдеться про історію виникнення цього жанру і його основних ознак. Автор робить спробу проаналізувати книги українських авторів, у яких в основі сюжету лежать містичні події і як головні або другорядні персонажі виступають герої українського фольклору. Як приклади химерної прози у статті аналізуються книги Дари Корній і Тали Владмирової, Олени Захарченко, Марини Смагіної, Василя Шкляра. Робиться припущення, що химерна проза продовжує розвиватися і еволюціонувати в XXI столітті. Автор доходить  висновку, що активні національно-патріотичні настрої в українському суспільстві стимулюють відродження химерної прози як унікального явища в літературі.

 

Посилання

1. Дзюба І. Рівень довіри (Штрихи до портрета Володимира Яворівського) / І. Дзюба // Українська мова та література в школі. – 1987. – № 7. – С. 13 – 21.
2. Владмирова Т., Корній Д. Зозулята зими / Тала Владмирова, Дара Корній. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 353 с.
3. Владмирова Т., Корній Д. Крила кольору хмар / Тала Владмирова, Дара Корній. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 314 с.
4. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К.: Либідь, 2002. – 662 с.
5. Захарченко О. Брат-і-сестра / О. Захарченко. – К.: Факт, 2007. – 180 с.
6. Захарченко О. Вишивані гарбузи / О. Захарченко. – К.: Факт, 2006. – 2012 с.
7. Подар Ю. “Магічний реалізм” і “химерна проза”: протистояння чи взаємодія / Ю. Подар. // Літературознавчі студії: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 33. – С. 397 – 404.
8. Смагіна М. Волковиці / М. Смагіна. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2016. – 224 с.
9. Чупрій Л. Шляхи оптимізації національного патріотичного виховання молоді в контексті забезпечення формування національної самосвідомості та історичної пам’яті українського народу. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://bulava.in.ua/chupriy_molodist.html
10. Шкляр В. Кров кажана / Шкляр Василь. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 268 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Шевченко, В. В. (2017). ВІДРОДЖЕННЯ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ФОНІ ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО НАСТРОЮ В СУСПІЛЬСТВІ ДЕРЖАВИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 67-70. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/634