КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЮВАНЬ ОБРАЗІВ ВАТАЖКІВ КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ

  • В. Ф. Шевченко
Ключові слова: компаративний аналіз, козацько-селянські повстання, історичні реалії, художні моделювання, літературознавчі інтерпретації

Анотація

Стаття містить порівняльний аналіз літературознавчого осмислення і зіставлення художніх моделювань образів керівників козацько-селянських повстань Т. Федоровича (Трясила), С. Палія, С. Наливайка у творах Т. Шевченка, В. Сосюри, Ю. Мушкетика, М. Вінграновського, Івана Ле, С. Черкасенка, М. Шашкевича. Визначено своєрідність форм, принципів і засобів трансформації історичних реалій у художні версії, подібні та відмінні ознаки художніх текстів, їх літературознавчих інтерпретацій.

Посилання

1. Українське козацтво : Мала енциклопедія. – К. : Генеза; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с.
2. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезія до заслання / Юрій Івакін. – К. : Наук. думка, 1964.
3. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т.Г. Шевченко / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1 : Поезія 1837 – 1847. – 784 с.
4. Гуржій І. Т. Г. Шевченко про героїчне минуле України / Іван Гуржій. – К. : Наук. думка, 1964.
5. Закутна І. О. Жанрово-стильова еволюція українського історичного роману у віршах ХХ ст. : дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : 10.01.01. / І. О. Закутна. – Запоріжжя, 2015. – 210 с.
6. Сосюра В. М. Тарас Трясило. / В. М. Сосюра // Сосюра В. М. Твори. У 10-ти т. Т.6. – К. : Дніпро, С. 142-197.
7. Жукова В. Жанрові особливості української історичної повісті 1950 – 1960 – х років / Вікторія Жукова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1. - К. : Твім інтер, 2009. – С. 276 – 287.
8. Мушкетик Ю. Семен Палій. Історична повість / Юрій Мушкетик. Твори : У 2-х т. Т. 1. – К. : Дніпро, 1979. – С. 221 – 519.
9. Ткачук М. П., Ткачук О. М. Маркіян Шашкевич. Дослідження / М. П. Ткачук, О. М.Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 248 с.
10. Школа В. Драматургія Спиридона Черкасенка : (Еволюція індивідуального стилю) / Валентина Школа. – К. : Знання України, 2001. – 130 с.
11. Черкасенко С. Северин Наливайко / Спиридон Черкасенко. Твори : В 2 т. – К., 1991. – Т. 1.
12. Жицька Т. Історична драматургія Спиридона Черкасенка / Тетяна Жицька // Київська старовина. – 1999. – № 5. – С. 127 – 134.
13. Ле І. Наливайко : Історичний роман / Іван Ле. Твори : у 7 т. Т. 4. - К. : Дніпро, 1969. – 455 с.
14. Федоренко О. Еволюція поглядів Івана Ле на характерництво у романах “Наливайко” і “Хмельницький” (Епопея “Україна”) / Ольга Федоренко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : Зб. наук. праць. – Вип. 34. – Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2009. - С. 415 -426.
15. Сагайдак Т. О. Художня інтерпретація козацтва в українських історичних романах першої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. філол. наук. 10. 01. 01 . / Т.О. Сагайдак – Херсон, 2008. – 20 с.
16. Вінграновський М. Северин Наливайко / Микола Вінграновський – К. : Веселка, 1996. – 336 с.
17. Проценко О. А. Жанрові особливості роману М. Вінграновського “Северин Наливайко” / О. А. Проценко // Вісник ЗДУ : Філологічні науки. – 1999. - № 2. – С. 120 – 124.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Шевченко, В. Ф. (2017). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЮВАНЬ ОБРАЗІВ ВАТАЖКІВ КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКИХ ПОВСТАНЬ. Мова. Література. Фольклор, (1), 71-80. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/635